Vrijwilligerswerk

Brunssum heeft een eigen vrijwilligerscentrale.

De centrale biedt professionele ondersteuning aan vrijwilligers van clubs en verenigingen. Daarnaast heeft de centrale als taak uitkeringsgerechtigden via ‘maatschappelijke banen’ te activeren en bemiddelt de centrale scholieren naar de ‘maatschappelijke stage’.

Contact

Vrijwilligerscentrale Brunssum

tel. 088 455 2500
e-mail: vrijwilligerscentralebrunssum@cmww.nl 

Website: www.vrijwilligerswerkparkstad.nl