Reguliere waarderingssubsidies

De gemeente Brunssum telt veel organisaties die zich inzetten voor de inwoners van Brunssum. De organisaties dragen bij aan de leefbaarheid, de sociale cohesie, het welzijn, de gezondheid en de burgerkracht in Brunssum. De gemeente subsidieert organisaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen van de gemeente. Subsidies zijn een belangrijk instrument om maatschappelijke doelen te verwezenlijken.

De subsidieaanvraag dient uiterlijk 31 augustus in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar ingediend te zijn.

Bij de aanvraag dient u een aantal documenten als bijlage toe te voegen, dit zijn o.a.:

  • Een overzicht met de openbaar toegankelijke activiteiten die u komend jaar gaat organiseren. Geef hierbij duidelijk aan wat de beschrijving, het doel en het beoogd resultaat is per activiteit.
  • Een begroting.

Tip: Bekijk vooraf aan het indienen van uw aanvraag de regeling waaronder uw organisatie valt.

Cultuur

Bekijk de volledige regeling via Subsidieregeling Cultuur Brunssum

Aanvragen

Digitaal aanvragen via DigiD of eHerkenning

Beschikt u niet over DigiD of eHerkenning? Vul dan het Aanvraagformulier subsidieregeling Cultuur in en stuur dit naar de gemeente. 

Sport

Bekijk de volledige regeling via Subsidieregeling Sport Brunssum

Aanvragen

Digitaal aanvragen via DigiD of eHerkenning

Beschikt u niet over DigiD of eHerkenning? Vul dan het Aanvraagformulier subsidieregeling Sport in en stuur dit naar de gemeente. 

Gehandicaptensport

Bekijk de volledige regeling via Subsidieregeling Gehandicaptensport Brunssum

Aanvragen

Digitaal aanvragen via DigiD of eHerkenning

Beschikt u niet over DigiD of eHerkenning? Vul dan het Aanvraagformulier subsidieregeling Gehandicaptensport in en stuur dit naar de gemeente. 

Speeltuinwerk

Bekijk de volledige regeling via Subsidieregeling Speeltuinwerk Brunssum

Aanvragen

Digitaal aanvragen via DigiD of eHerkenning

Beschikt u niet over DigiD of eHerkenning? Vul dan het Aanvraagformulier subsidieregeling Speeltuinwerk in en stuur dit naar de gemeente. 

Scouting

Bekijk de volledige regeling via Subsidieregeling Scouting Brunssum

Aanvragen

Digitaal aanvragen via DigiD of eHerkenning

Beschikt u niet over DigiD of eHerkenning? Vul dan het Aanvraagformulier subsidieregeling Scouting in en stuur dit naar de gemeente. 

Seniorenverenigingen

Bekijk de volledige regeling via Subsidieregeling Seniorenverenigingen Brunssum

Aanvragen

Digitaal aanvragen via DigiD of eHerkenning

Beschikt u niet over DigiD of eHerkenning? Vul dan het Aanvraagformulier subsidieregeling Seniorenverenigingen in en stuur dit naar de gemeente. 

Lotgenotenorganisaties

Bekijk de volledige regeling via Subsidieregeling Lotgenotenorganisaties Brunssum

Aanvragen

Digitaal aanvragen via DigiD of eHerkenning

Beschikt u niet over DigiD of eHerkenning? Vul dan het Aanvraagformulier subsidieregeling Lotgenotenorganisaties in en stuur dit naar de gemeente. 

Buurtnetwerken

Bekijk de volledige regeling via Subsidieregeling Buurtnetwerken Brunssum

Aanvragen

Digitaal aanvragen via DigiD of eHerkenning

Beschikt u niet over DigiD of eHerkenning? Vul dan het Aanvraagformulier subsidieregeling Buurtnetwerken in en stuur dit naar de gemeente. 

Buurtverenigingen

Bekijk de volledige regeling via Subsidieregeling Buurtverenigingen Brunssum

Aanvragen

Digitaal aanvragen via DigiD of eHerkenning

Beschikt u niet over DigiD of eHerkenning? Vul dan het Aanvraagformulier subsidieregeling Buurtverenigingen in en stuur dit naar de gemeente. 

Overige maatschappelijke verenigingen en stichtingen

Bekijk de volledige regeling via Subsidieregeling Overige maatschappelijke verenigingen en stichtingen Brunssum

Aanvragen

Digitaal aanvragen via DigiD of eHerkenning

Beschikt u niet over DigiD of eHerkenning? Vul dan het Aanvraagformulier subsidieregeling Overige maatschappelijke verenigingen en stichtingen in en stuur dit naar de gemeente. 

Verantwoording subsidies

De subsidies die zijn verleend worden steeksproefgewijs gecontroleerd. De aanvrager krijgt hierover meer informatie na het indienen van de aanvraag.

Meer informatie

De diverse subsidieregelingen vormen samen met de kadernota en algemene subsidieverordening het volledige subsidiebeleid van de gemeente Brunssum.