Reguliere waarderingssubsidies

De gemeente Brunssum telt veel organisaties die zich inzetten voor de inwoners van Brunssum. De organisaties dragen bij aan de leefbaarheid, de sociale cohesie, het welzijn, de gezondheid en de burgerkracht in Brunssum. De gemeente subsidieert organisaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen van de gemeente. Subsidies zijn een belangrijk instrument om maatschappelijke doelen te verwezenlijken.

Let op: De subsidieaanvraag dient uiterlijk 31 augustus in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar ingediend te zijn. Dit betekent dat de aanvraagperiode voor de reguliere waarderingssubsidies van 2024 inmiddels is verlopen. 

Hieronder vindt u meer informatie over de diverse regelingen. 

Cultuur

Bekijk de volledige regeling via Subsidieregeling Cultuur Brunssum

Sport

Bekijk de volledige regeling via Subsidieregeling Sport Brunssum

Gehandicaptensport

Bekijk de volledige regeling via Subsidieregeling Gehandicaptensport Brunssum

Speeltuinwerk

Bekijk de volledige regeling via Subsidieregeling Speeltuinwerk Brunssum

Scouting

Bekijk de volledige regeling via Subsidieregeling Scouting Brunssum

Seniorenverenigingen

Bekijk de volledige regeling via Subsidieregeling Seniorenverenigingen Brunssum

Lotgenotenorganisaties

Bekijk de volledige regeling via Subsidieregeling Lotgenotenorganisaties Brunssum

Buurtnetwerken

Bekijk de volledige regeling via Subsidieregeling Buurtnetwerken Brunssum

Buurtverenigingen

Bekijk de volledige regeling via Subsidieregeling Buurtverenigingen Brunssum

Overige maatschappelijke verenigingen en stichtingen

Verantwoording subsidies

De subsidies die zijn verleend worden steeksproefgewijs gecontroleerd. De aanvrager krijgt hierover meer informatie na het indienen van de aanvraag.

Meer informatie

De diverse subsidieregelingen vormen samen met de kadernota en algemene subsidieverordening het volledige subsidiebeleid van de gemeente Brunssum.