Leerlingenvervoer

U kunt leerlingenvervoer aanvragen voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen door ziekte of een handicap. De gemeente besluit binnen 8 weken na uw aanvraag of u hiervoor in aanmerking komt.

Aanvragen

Digitaal

Aanvraagformulier leerlingenvervoer (inloggen met DigiD)

Post

Stuur een ingevuld Aanvraagformulier leerlingenvervoer (pdf, 288 kb) per post naar de gemeente of geef het persoonlijk af in het gemeentehuis.

Kosten

Bezoekt uw kind een reguliere of speciale school voor basisonderwijs, dan is het mogelijk dat u op basis van het gezinsinkomen een eigen bijdrage moet betalen.

Meenemen

  • Is uw kind gehandicapt, maar maakt het geen gebruik van een rolstoel, dan dient u een gemotiveerde schriftelijke verklaring aan te leveren waaruit blijkt dat uw kind wegens zijn handicap niet of alleen met begeleiding van het openbaar vervoer gebruik kan maken, inclusief beschikbare medische verklaringen (bijvoorbeeld een rapportage van psycholoog, psychiater of orthopedagoog).
  • Bezoekt uw kind een (reguliere of speciale) school voor basisonderwijs, dan dient van beide ouders/voogden/verzorgers een zogenaamd 'IB 60 formulier' aangeleverd te worden van 2 jaar voorafgaand aan het schooljaar waarvoor leerlingenvervoer wordt aangevraagd.

Voorwaarden

Het is afhankelijk van de situatie of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer en welke vorm van vergoeding u krijgt. Enkele voorwaarden hierbij zijn onder andere:

  • De afstand tussen uw woning en de dichtstbijzijnde toegankelijke school (een toegankelijke school is een school van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting dan wel openbare school waarop de leerling is aangewezen)
  • De reistijd
  • De mogelijkheden van het kind

De gemeente kan de volgende soorten leerlingenvervoer verstrekken:

  • Een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind
  • Een vergoeding voor fietsvervoer, openbaar vervoer of aangepast vervoer
  • Zorgen voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi

Meer informatie