Leerlingenvervoer

U kunt leerlingenvervoer aanvragen voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen door ziekte of een handicap. De gemeente besluit binnen 8 weken na uw aanvraag of u hiervoor in aanmerking komt.

Aanvragen

Digitaal

Aanvraagformulier leerlingenvervoer (inloggen met DigiD)

Schriftelijk

Aanvraag indienen voor het lopende schooljaar 2023-2024

Wilt u schriftelijk een aanvraag indienen voor het lopende schooljaar 2023-2024? Stuur een ingevuld Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2023-2024 per post naar de gemeente of geef het persoonlijk af in het gemeentehuis

Aanvraag indienen voor het nieuwe schooljaar 2024-2025

U kunt ook alvast schriftelijk leerlingenvervoer aanvragen voor het aankomende schooljaar 2024-2025. Wilt u hiervoor een aanvraag indienen? Stuur een ingevuld Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2024-2025 per post naar de gemeente of geef het persoonlijk af in het gemeentehuis.

Kosten

Bezoekt uw kind een reguliere of speciale school voor basisonderwijs, dan is het mogelijk dat u op basis van het gezinsinkomen een eigen bijdrage moet betalen.

Wat heeft u nodig bij het indienen van de aanvraag?

  • Is uw kind gehandicapt in de zin van de verordening leerlingenvervoer? Dat wil zeggen dat de leerling door een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap of psychische aandoening niet zelfstandig van het openbaar vervoer of de fiets (ook niet onder begeleiding) gebruik kan maken. Voeg dan een actuele medische verklaring toe van de behandelend arts, of bijv. een rapportage van psycholoog, psychiater of orthopedagoog, waaruit dit blijkt. 
  • Bezoekt uw kind een (reguliere of speciale) school voor basisonderwijs, dan dient van beide ouders/voogden/verzorgers een zogenaamd 'IB 60 formulier' aangeleverd te worden van 2 jaar voorafgaand aan het schooljaar waarvoor leerlingenvervoer wordt aangevraagd.
  • Inschrijfbewijs van het schooljaar waarvoor u leerlingenvervoer aanvraagt (bij digitale aanvraag) of onderteking en stempel van school (bij schriftelijke aanvraag).

Voorwaarden

Het is afhankelijk van de situatie of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer en welke vorm van vergoeding u krijgt. Enkele voorwaarden hierbij zijn onder andere:

  • De afstand tussen uw woning en de dichtstbijzijnde toegankelijke school (een toegankelijke school is een school van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting dan wel openbare school waarop de leerling is aangewezen)
  • De reistijd
  • De mogelijkheden van het kind

De gemeente kan de volgende soorten leerlingenvervoer verstrekken:

  • Een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind
  • Een vergoeding voor fietsvervoer, openbaar vervoer of aangepast vervoer
  • Zorgen voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi

Let op, ouder(s)/verzorger(s) zijn zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerling. Als ouders/verzorgers de leerling niet zelf kunnen begeleiden, zijn zij verantwoordelijk voor het organiseren van die begeleiding door anderen. Werktijden, schooltijden, de aanwezigheid van meerdere kinderen in het gezin, alleenstaand ouderschap en/of het ontbreken van een netwerk is geen reden om voor aangepast vervoer in aanmerking te komen.

Meer informatie