Bouwen en verbouwen

Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? Het kan zijn dat u hiervoor een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

 • Asbest verwijderen

  Asbest is een kankerverwekkend materiaal. Wilt u asbest verwijderen?

 • Beschermd dorpsgezicht Mijnkoloniën Brunssum

  19 april 2018

  Het beschermd dorpsgezicht Mijnkolonieën Brunssum omvat vijf historische mijnwerkerswijken plus enkele losse woninggroepen voor mijnpersoneel. Daarnaast maken drie parken deel uit van het beschermd gezicht. Het beschermd gebied is grotendeels tot stand gekomen in de jaren 1910-1930

 • Brandveilig gebruik gebouwen (melding en vergunning)

  Als u een gebouw gebruikt om veel mensen samen te laten komen, moet dit brandveilig zijn.

 • Inritvergunning

  Wanneer u een in- of uitrit wilt maken bij uw bedrijf of huis, heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Wilt u een boom in uw tuin kappen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Plaatsen van voorwerpen op of aan de weg

  Wilt u een voorwerp of voertuig op of aan de weg plaatsen? Dan heeft u meestal een vergunning nodig.

 • Rioolaansluiting

  De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afvalwater. Woningen en andere gebouwen hebben daarvoor een aansluiting op het gemeentelijk riool.

 • Sloopmelding

  Gaat u iets slopen? U moet hiervoor meestal een melding doen.

 • Stadsbouwmeester/Monumentencommissie

  04 december 2023

  Op maandag 4 december 2023 vergadert de Stadsbouwmeester/Monumentencommissie. De locatie is het oude Raadhuis.

 • Welstand

  Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen heeft u een welstandsadvies nodig.