Samen in de wijk

Wilt u actief zijn in uw eigen wijk? Misschien iets leuks organiseren of een probleem signaleren? Dan zijn er allerlei mensen die kunnen helpen en of ondersteunen.

  • Wijkmanagers

    09 februari 2024

    De wijkmanagers van Brunssum zijn Chantal Moersch, Tom Dragstra en Monique Urlings. Zij stellen zich hier graag even voor.

  • Buurtnetwerken

    09 augustus 2021

    Brunssum heeft 5 Buurtnetwerken (voorheen wijkteams) Deze Buurtnetwerken bestaan grotendeels uit inwoners van de verschillende buurten in de wijk.