Parkeerontheffing blauwe zone

In Brunssum is géén betaald parkeren. Wel telt de gemeente een aantal parkeerschijfzones (blauwe zones). In deze blauwe zones mag gedurende beperkte tijd geparkeerd worden (u dient daarvoor te beschikken over een parkeerschijf).

Parkeerschijfzones

Brunssum telt een aantal parkeerschijfzones (blauwe zones). In deze zones mag slechts gedurende beperkte tijd geparkeerd worden (u dient daarvoor te beschikken over een parkeerschijf). De aangewezen blauwe zones in Brunssum zijn:

 • Lindeplein
 • Doorvaartplein
 • parkeerplaats Hokkelberg
 • parkeerplaats Wilhelminaplein
 • parkeerplaats Koutenveld (gedeeltelijk)
 • parkeerstrook in de Rumpenerstraat
 • parkeerstrook in de Kerkstraat
 • parkeerstrook in de Schildstraat
 • parkeerstrook in een deel van de Kerkeveldstraat

Ontheffing

Inwoners van Brunssum die binnen het aangewezen gebied wonen kunnen een ontheffing aanvragen op de tijdbeperking voor de volgende blauwe zones:

 • Lindeplein
 • Lindeplein/Ir. Op den Kampstraat    
 • Doorvaartplein
 • parkeerplaats Hokkelberg
 • parkeerplaats Wilhelminaplein

Per woning worden maximaal twee ontheffingen op kenteken verstrekt. De ontheffingen zijn 1 jaar geldig met een vaste looptijd van 1 januari tot en met 31 januari. 

Voorwaarden

Voor het aanvragen van een parkeerontheffing dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Aanvrager moet binnen het aangewezen gebied wonen om in aanmerking te komen voor een ontheffing van de parkeerschijfzone. Het aangewezen gebied is hieronder weergegeven in de afbeelding.
 • Aanvrager moet voor het parkeren afhankelijk zijn van één van de parkeerpleinen waar de parkeerschijfzone van kracht is.
 • Aanvrager moet ingeschreven staan als inwoner van de gemeente Brunssum.
 • Aanvrager moet voertuig op eigen naam hebben staan.
 • Aanvrager kan niet beschikken over een eigen parkeergelegenheid, al dan niet op eigen erf.

Aanvragen

Uw aanvraag kunt u digitaal indienen.

Aanvragen of wijzigen parkeerontheffing blauwe zone

Wijziging kenteken doorgeven

Bent u in het bezit van een ontheffing en wilt u een wijziging van het kenteken van uw auto doorgeven? Ook dit kan via het digitale formulier.

Kosten

 • Ontheffing voor eerste auto kost € 10,80.
 • Ontheffing voor tweede auto kost € 82,-.

Aangewezen gebied

Aangewezen gebied voor blauwe zone