Parkeerontheffing blauwe zone

In Brunssum is géén betaald parkeren. Wel telt de gemeente een aantal parkeerschijfzones (blauwe zones). In deze blauwe zones mag gedurende beperkte tijd geparkeerd worden (u dient daarvoor te beschikken over een parkeerschijf).

Parkeerschijfzones

Brunssum telt een aantal parkeerschijfzones (blauwe zones). In deze zones mag slechts gedurende beperkte tijd geparkeerd worden (u dient daarvoor te beschikken over een parkeerschijf). De aangewezen blauwe zones in Brunssum zijn:

 • Lindeplein
 • Doorvaartplein
 • parkeerplaats Hokkelbergh
 • parkeerplaats Wilhelminaplein
 • parkeerplaats Koutenveld (gedeeltelijk)
 • parkeerstrook in de Rumpenerstraat
 • parkeerstrook in de Kerkstraat
 • parkeerstrook in de Schildstraat
 • parkeerstrook in een deel van de Kerkeveldstraat
 • parkeerstrook Ir. Op den Kampstraat

Ontheffing

Binnen de gemeente Brunssum zijn een aantal gebieden aangewezen waarvan bewoners een ontheffing kunnen aanvragen op de tijdbeperking voor een bijhorende blauwe zone. Deze aangewezen gebieden en bijhorende blauwe zones zijn hieronder in de tabel te zien.

Aangewezen gebied Toegewezen parkeerlocatie
Kerkstraat 1a t/m 304 en Schiffelerstraat 1 t/m 15 (oneven) Koutenveld
Raadhuisstraat 4 t/m 12, Kerkstraat 7, 15, 19 en Schiffelerstraat 1C, 1E, 1F Hockelbergh
Wilhelminastraat 1a t/m 1c, Julianastraat 47 t/m 59 en Pastoor Savelbergstraat 51 t/m 151 Wilhelminaplein
Koutenveld 2 t/m 6 (even), Schiffelerstraat 12 t/m 20 (even), Victoria 2 t/m 10 (even) Victoria (tijdelijk)
Doorvaartstraat 15 t/m 21 en Passage 12 t/m 50 Doorvaartplein
Ir. Op den Kampstraat 1 t/m 70 Ir. Op den Kampstraat
Lindeplein 1 t/m 33 Lindeplein (1a en 1c)

Een grafische weergave van het aangewezen gebied is onderaan deze pagina te vinden.

Per woning wordt maximaal één ontheffing op kenteken verstrekt. De ontheffing is 1 jaar geldig met een vaste looptijd van 1 januari tot en met 31 januari in het volgende jaar. 

Voorwaarden

De aanvraag van een parkeerontheffing wordt getoetst aan de volgende voorwaarden:

 • Aanvrager moet ingeschreven staan als inwoner van de gemeente Brunssum en binnen het aangewezen gebied wonen om in aanmerking te komen voor een ontheffing van de bijhorende parkeerschijfzone.
 • Aanvrager moet voor het parkeren afhankelijk zijn van één van de parkeerpleinen waar de parkeerschijfzone van kracht is. De aanvrager mag dus niet beschikken over een eigen parkeerplaats, oprit of garage.
 • Aanvrager moet het voertuig op eigen naam hebben staan.
 • Aanvrager kan niet beschikken over een eigen parkeergelegenheid, al dan niet op eigen erf.
 • Per parkeerlocatie zijn een maximumaantal ontheffingen uit te geven. Wanneer dit aantal wordt overschreden zal de aanvraag worden geweigerd en wordt u op een wachtlijst geplaatst.

Overgangsbepalingen

In 2020 zijn de nieuwe beleidsregels parkeerontheffingenbeleid parkeerschijfzones centrum gemeente Brunssum 2020 vastgesteld en in het kader van deze nieuwe regels gelden er een aantal overgangsbepalingen.

 • Huishoudens welke in het kalenderjaar 2020 reeds in het bezit zijn van 2 ontheffingen blijven dit recht behouden tot 31 januari 2024. Tot uiterlijk 31 januari 2023 kan een aanvraag voor een tweede ontheffing ingediend worden. Deze tweede ontheffing kost € 86,70.
 • Ontheffinghouders die van het Doorvaartplein en Wilhelminaplein naar een andere locatie worden verwezen behouden het recht om tot maximaal 31 januari 2022 de huidige ontheffing aan te houden. Na die datum eindigt de overgangsbepaling en gelden de nieuwe ontheffingregels.

Wilt u gebruik maken van deze overgangsbepalingen, dan kunt u dat in het aanvraagformulier aangeven.

Aanvragen

Digitaal

Uw aanvraag kunt u digitaal indienen.

Aanvragen of wijzigen ontheffing parkeerschijfzone (blauwe zone) (inloggen met DigiD)

Post

Beschikt u niet over DigiD? U kunt dan ook het aanvraagformulier ontheffing parkeerschijfzone (blauwe zone) (pdf, 153kb) downloaden en naar de gemeente sturen.

Wijziging kenteken doorgeven

Bent u in het bezit van een ontheffing en wilt u een wijziging van het kenteken van uw auto doorgeven? Ook dit kan via het digitale formulier of het analoge formulier.

Kosten

 • Een parkeerontheffing kost € 11,40.

Aangewezen gebied

aangewezen gebied

Meer informatie

Beleidsregels parkeerontheffingenbeleid parkeerschijfzones centrum gemeente Brunssum 2020