Gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Soort gehandicaptenparkeerkaarten

Wij willen u erop wijzen dat er verschillende soorten gehandicaptenparkeerkaarten zijn, namelijk: 

  • Bestuurderskaart
  • Passagierskaart
  • Combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart
  • Instellingenkaart

Bij de bestuurderskaart dient er sprake te zijn van een langdurige loopbeperking waardoor u niet meer dan 100 meter zelfstandig kunt lopen met hulpmiddelen, zoals krukken of een rollator. Bij de passagierskaart is dit ook het geval, echter hierbij geldt nog als extra eis dat de passagier volledig rolstoelafhankelijk is of continue afhankelijk is van de bestuurder. De passagier kan dus niet worden afgezet op de plaats van bestemming terwijl de bestuurder de auto gaat parkeren. U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. U dient dan ook aan de voorwaarden te voldoen. 

Er bestaat ook een instellingenkaart voor zorginstellingen voor het vervoer van bewoners met een handicap. Zo hoeft er niet voor iedere bewoner apart een kaart aangevraagd te worden.

Hoe werkt het?

Een gehandicaptenparkeerkaart staat op naam van een persoon en niet op kenteken. U kunt de kaart dus voor elke auto gebruiken. Een gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig. De geldigheidsduur kan ook korter zijn afhankelijk van het onderzoek.

Aanvraag

U kunt telefonisch contact opnemen voor het aanvragen van een aanvraagformulier voor een gehandicaptenparkeerkaart waarna het aan u wordt toegezonden. Dit aanvraagformulier dient u zo volledig mogelijk in te vullen. Bij het aanvraagformulier staat aangegeven welke gegevens u moet meesturen.

Het duurt maximaal 8 weken voordat u hoort of u in aanmerking komt voor een kaart. Indien het langer duurt wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Proces 

Nadat u de aanvraag heeft ingediend wordt de aanvraag besproken met een onafhankelijke medisch adviseur van de GGD-ZL en wordt bepaald of de medisch adviseur de noodzaak voor de gehandicaptenparkeerkaart kan vaststellen. Indien de medisch adviseur deze noodzaak niet kan vaststellen vindt er een medische keuring plaats. Tijdens de keuring bepaalt de medisch adviseur van de GGD-ZL of u voldoet aan de voorwaarden voor een gehandicaptenparkeerkaart. 

Kosten aanvraag

Aan het indienen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart zijn kosten verbonden. Het aanvragen van de gehandicaptenparkeerkaart kost € 75,40. Nadat u de aanvraag heeft ingediend, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging met daarbij een factuur. De aanvraag wordt pas in behandeling genomen wanneer u de kosten betaald heeft.

Kosten medische keuring

Is een medische keuring nodig? Dan betaalt u voor de keuring € 149,65. Deze kosten betaalt u naast de aanvraagkosten van € 75,40. U dient de kosten voor de keuring vooraf te betalen. De medische keuring wordt pas uitgevoerd nadat u de kosten ervoor heeft betaald. Indien dit aan de orde is krijgt u van ons een brief met bijgevoegd een factuur.

Als blijkt dat u niet in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart, dan krijgt u de kosten voor de aanvraag en keuring niet terug.

Indien u de gehandicaptenparkeerkaart krijgt toegekend zijn er geen aanvullende kosten voor het verstrekken van de kaart. 

Vragen?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft of voor het aanvragen van een aanvraagformulier kunt u contact opnemen met de afdeling Wmo, telefonisch te bereiken van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur op het telefoonnummer (045) 5278630 of middels spreekuur contact van maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.