Veiligheid

Veiligheid is een actueel maatschappelijk thema. Niet alleen landelijk, maar ook lokaal. Waar landelijk het thema vooral een invulling krijgt in de vorm van maatregelen tegen terrorisme, gaat het lokaal meer om het bevorderen van kwaliteit van de leef- en woonomgeving, door extra aandacht voor toezicht en handhaving.

 • WhatsApp Buurtpreventie

  Bij de Buurtpreventie WhatsApp gebruiken buurtbewoners een programma (App) op hun telefoon, genaamd WhatsApp, om verdachte situaties in hun wijk te signaleren. Ze maken een 'groep' aan en kunnen daarbinnen berichten naar elkaar sturen.

 • NL-Alert

  Met NL-Alert kunnen mensen in een bepaald gebied waar gevaar dreigt gewaarschuwd worden. Ze krijgen dan een bericht op hun mobiele telefoon. In het bericht staat wat er gebeurt is, wat het gevaar is en wat u het beste kunt doen. Het gaat dus om úw veiligheid!

 • Een veilig Brunssum? Sluit je aan bij Burgernet!

  Meehelpen aan een veilige eigen buurt? Dat kan met Burgernet. In Burgernet werken gemeente, politie én burgers samen.

 • Veiligheidsregio Zuid-Limburg

  De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is één van de 25 veiligheidsregio's in ons land. Het is een regionaal samenwerkingsverband tussen onder andere de 18 gemeenten, politie, brandweer en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio.

 • Veilig Thuis

  Veilig Thuis is een samenvoeging van het huidige Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).

 • Veiligheid in Brunssum

  In Brunssum wordt gemeten hoe veilig burgers hun woonomgeving ervaren.

 • Vakantieservice: met een veilig gevoel op vakantie

  Met een veilig gevoel op vakantie? Dat kan via de speciale vakantieservice van de gemeente.

 • Veiligheidstips

  Hoe kunt u voorkomen dat u slachtoffer wordt van misdaad en onveiligheid. Een aantal tips.