Visie op wonen

Lekker wonen in Brunssum lijkt vaak vanzelfsprekend. Maar om er voor te zorgen dat iedereen goed kan wonen, dat woningen eerlijk verdeeld worden en dat mensen in nood ook een plek kunnen vinden, zijn allerlei afspraken gemaakt. Op landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal niveau.

  • De regionale prestatieafspraken 2024-2028

    13 juni 2024

    Op vrijdag 31 mei zijn de Regionale Prestatieafspraken Parkstad Limburg 2024 – 2028, behorend bij de Regionale Woonvisie, ondertekend. Hiermee hebben de zeven Parkstadgemeenten en de negen woningcorporaties en huurdersorganisaties meerjarige afspraken vastgelegd over nieuwe woningbouw en hun gezamenlijke inzet op verbetering van de leefbaarheid in Parkstad.