Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De gemeente Brunssum moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en is verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • begeleiding en dagbesteding;
  • huishoudelijke hulp;
  • mantelzorg of ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
  • een plaats in een  beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
  • opvang in geval van huiselijk geweld.

Meldt iemand zich bij onze gemeente met het verzoek om ondersteuning dan moeten wij onderzoek doen naar de persoonlijke situatie. De gemeente kan onder voorwaarden een Persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken. Met een Pgb kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. De gemeente mag voor de ondersteuning die zij biedt een eigen bijdrage vragen. Op de website van het CAK kunt u een indicatie krijgen van de hoogte van die eigen bijdrage.

Contact

Het WMO loket is van maandag t/m donderdag geopend tussen 10.00 en 12.00 uur, alleen op afspraak. Een afspraak inplannen kan online via dit formulier of telefonisch via 045-527 8630.

Het kan soms voorkomen dat we u telefonisch niet meteen te woord kunnen staan. U kunt uw hulpvraag dan ook altijd indienen via het contactformulier. We nemen dan zo snel mogelijk  contact met u op.