Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De gemeente Brunssum moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en is verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • begeleiding en dagbesteding;
  • huishoudelijke hulp;
  • mantelzorg of ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
  • een plaats in een  beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
  • opvang in geval van huiselijk geweld.

Meldt iemand zich bij onze gemeente met het verzoek om ondersteuning dan moeten wij onderzoek doen naar de persoonlijke situatie. De gemeente kan onder voorwaarden een Persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken. Met een Pgb kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. De gemeente mag voor de ondersteuning die zij biedt een eigen bijdrage vragen. Op de website van het CAK kunt u een indicatie krijgen van de hoogte van die eigen bijdrage.

Contact

Heeft u vragen over bovenstaande onderwerpen dan kunt terecht bij ons loket Sociaal Centraal in de gemeentewinkel. De openingstijden van het loket zijn: iedere werkdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. U kunt zonder afspraak terecht. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen met een van onze maatwerkers via 045-5278630 (op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur).

Indien nodig komen we daarna bij u thuis voor een zogenaamd “keukentafelgesprek”. Hierin wordt uw persoonlijke situatie besproken en kijken we welke hulp u nodig heeft. Uiteraard mag bij dit gesprek een familielid of een bekende van u aanwezig zijn.