Verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers

De gemeente Brunssum heeft een verzekering voor alle vrijwilligers en mantelzorgers die actief zijn in Brunssum. De verzekering geldt ook voor vrijwilligers die actief zijn voor een Brunssumse organisatie.

De verzekering is gratis en geldt voor iedereen die onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht voor anderen of voor de samenleving. 

In Brunssum zijn veel vrijwilligers en mantelzorgers actief. Niet alle vrijwilligers en mantelzorgers hebben een goede verzekering. Hierdoor lopen zij risico's. De gemeente Brunssum vindt het werk dat de vrijwilligers en mantelzorgers doen zo belangrijk, dat zij deze risico’s niet aanvaardbaar vindt. Daarom is er een verzekering waaronder iedere vrijwilliger en mantelzorger automatisch valt. Het gaat om een administratief eenvoudige verzekering met een goede dekking.

Vrijwilligers

De verzekering geldt voor iedere Brunssumer die vrijwillig actief is op maatschappelijk gebied. Iemand is vrijwillig actief als er niet voor de inzet betaald wordt en de inzet ook niet verplicht is. Wel moet de vrijwillige inzet in enig organisatorisch verband plaatsvinden. Hiermee wordt bedoeld dat de inzet vanuit een gezamenlijkheid plaatsvindt. In veel gevallen zetten mensen zich vanuit een vereniging of stichting vrijwillig in. Maar ook een buurtpreventieteam waarbij een aantal inwoners samenwerken en afspraken maken om de sociale controle en leefbaarheid in een buurt te verhogen, is een voorbeeld van een organiserend verband. De vrijwilliger hoeft overigens niet officieel als vrijwilliger geregistreerd te staan. Ook de voetbalvader die meegaat met een uitwedstrijd van zijn kind is verzekerd. De verzekering geldt ook bij eenmalige activiteiten. Een minimaal aantal uren vrijwillige inzet is niet vereist.

Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van de verzekering. 

Mantelzorgers

Een mantelzorger biedt vrijwillig en onbetaald zorg en ondersteuning aan mensen met chronische fysieke, verstandelijke of (sociaal)psychische beperkingen in zijn of haar familie, huishouden of anderszins sociale netwerk. De mantelzorger doet dit minimaal 8 uur per week. Ook voor mantelzorgers is het niet nodig dat zij als mantelzorger geregistreerd staan. Zorg die in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven is geen mantelzorg.

Soorten verzekering

Voor vrijwilligers en voor mantelzorgers gelden de volgende verzekeringen:

  • Ongevallenverzekering 
  • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Persoonlijke eigendommenverzekering
  • Rechtsbijstandsverzekering

Als de vrijwilliger zich inzet voor een organisatie die rechtspersoon is, dan gelden ook nog de volgende verzekeringen:

  • Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwillige bestuursleden van de rechtspersoon
  • Verkeersaansprakelijkheid van de rechtspersoon
  • Aansprakelijkheid van de rechtspersoon

Verzekering

De gemeente Brunssum heeft deze verzekering afgesloten bij Centraal Beheer. Meer informatie vindt u op de website van Centraal Beheer

Schade melden

Heeft u schade? De procedure is laagdrempelig.

Stap 1

U controleert of u de schade kunt melden bij uw eigen verzekering of een verzekering van de organisatie. Als dat niet kan, gaat u door naar stap 2.

Stap 2

Download het formulier om de schade te melden. Vul dit formulier in en stuur het per mail naar de gemeente Brunssum via gemeente@brunssum.nl. Ook kunt u het met de post opsturen. 

De gemeente meldt de schade vervolgens bij Centraal Beheer. Hierna regelt Centraal Beheer de schade rechtstreeks met u.