Horizonstraat (voormalige Emmashoes)

Dit is een initiatief van CRA Vastgoed BV. Op het terrein van de voormalige fabriek van Emmashoes komen verschillende typen woningen.

CRA Vastgoed wil het voormalige Emma Shoe terrein ontwikkelen tot een woongebied. De huidige bebouwing verdwijnt, zodat er tussen het bestaande groen ruimte ontstaat voor verschillende typen woningen. Het nieuwbouwplan zal bestaan uit levensloopbestendige woningen, rijwoningen en vrije kavels.

Programma

  • 8 rijwoningen,
  • 14 levensloopbestendige woningen
  • 10 kavels voor zelfbouwers. 

Planning

Op dit moment loopt er een procedure voor de aanpassing van het bestemmingsplan (omgevingsplan).
Naar verwachting start de bouw in 2025.

Meer informatie

Wilt u meer weten? kijk dan op de projectwebsite van de ontwikkelaar. Via deze website kunt u zich inschrijven als geïnteresseerde. U wordt dan op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.


Afbeelding terrein Emma Shoes

Onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen gedurende de bestemmingsplanprocedure