Merkelbeekerstraat

Ingang

Heufstraat.

Openingstijden

Dagelijks. November tot en met maart van 8.00-17.00 uur, april tot en met oktober van 8.00-20.00 uur.

Contact

Gemeente Brunssum beheert deze begraafplaats. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen.

Kosten

Alle kosten zijn opgenomen in de Verordening lijkbezorgingsrechten

Hondenverbod op Brunssumse begraafplaatsen

Op de Brunssumse begraafplaatsen geldt hondenverbod. Het verbod houdt in dat een hond niet mag lopen of verblijven op de begraafplaats.

Het verbod geldt niet voor een eigenaar of houder van een hond die zich vanwege een beperking laat begeleiden door een geleide- of hulphond.

Entree Merelbeekerstraat Brunssum

Gemeente roept rechthebbenden van graven op zich te melden

Op de Algemene Begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat kunnen graven voor een termijn van 10 of 20 jaar worden gehuurd. Voordat de huurtermijn afloopt, ontvangen de rechthebbenden een brief waarmee een nieuwe huurperiode kan worden vastgelegd. Het is voor de gemeente vaak moeilijk om de rechthebbende te traceren, onder meer als gevolg van overlijden en verhuizingen. Daardoor is in de loop der tijd onduidelijkheid ontstaan over de status van enkele tientallen graven op de Algemene Begraafplaats. Vandaar dat de gemeente een oproep doet om zich te melden aan rechthebbenden van graven waarvan de huurtermijn is verstreken, of binnenkort gaat verstrijken. Na melding kan eventueel een nieuwe huurtermijn bepaald worden, of kunnen afspraken gemaakt worden over het ruimen van het graf.

Het oproepen gebeurt door middel van het ophangen van een lijst met verlopen graven bij het info-bord bij de ingang van de begraafplaats. Tevens zijn de betreffende graven gemarkeerd met een bordje. Op deze bordjes staat "Huurtermijn van dit graf is of komt te vervallen. Voor verdere informatie zie info-borden nabij de ingangen".