Reconstructie Trichterweg - Maastrichterstraat

De gemeente Brunssum pakt de Trichterweg - Maastrichterstraat aan. De uitvoering van het werk is in volle gang en zal nog enkele maanden in beslag nemen.

Waarom wordt er gewerkt?

De verharding is sterk verouderd en moet dan ook vervangen worden. Daarnaast is door de openstelling van de ‘Buitenring Parkstad Limburg’ de hoeveelheid verkeer op de Trichterweg - Maastrichterstraat sterk afgenomen. 

De Trichterweg - Maastrichterstraat is dus veel minder druk dan vroeger, daardoor kan er meer ruimte gemaakt worden voor langzaam verkeer. Daarom hebben we, samen met een aantal omwonenden, gekeken naar een andere indeling van de weg. Door deze indeling ontstaat een betere en veiligere fietsverbinding tussen Brunssum en Hoensbroek.

Hoe ziet de nieuwe weg eruit?

De rijbaan van de Trichterweg - Maastrichterstraat wordt smaller. Door deze versmalling ontstaat er ruimte om het fietspad gescheiden van het autoverkeer aan te leggen. 

Iedere 250 meter wordt een vluchtheuvel of een ‘slinger’ in de Trichterweg - Maastrichterstraat aangelegd, om de snelheid omlaag te brengen. De toegang tot de Servatiusstraat, Marebosjesweg en Wijenweg wordt verhoogd aangelegd om de snelheid van het afslaande verkeer verder omlaag te brengen.

Onderstaande afbeeldingen geven schematisch de bovengenoemde wijzigingen weer.

Afb 1 dwarsdoorsnede
Afbeelding 1: dwarsdoorsnede I Trichterweg - Maastrichterstraat

Afb 2 dwarsdoorsnede
Afbeelding 2: dwarsdoorsnede II Trichterweg - Maastrichterstraat

Een voorbeeld van het ontwerp is recent in de gemeente Beek aangelegd. Onderstaand een foto van de Maastrichterlaan in Beek.

voorbeeldfoto Beek
Afbeelding 3: Maastrichterlaan in Beek

De gedetailleerd ontwerpen van de nieuwe Trichterweg - Maastrichterstraat kunt u hier downloaden*): fase 1 van Marebosjesweg - Het Ambacht tot rotonde Op den Tricht., fase 2 van Brunssumerweg -Weijenweg tot Marebosjesweg - Het Ambacht en fase 3  Van Akerstraat-Noord tot aan Brunssumerweg -Weijenweg 

*) De tekeningen zijn op 20 juli 2021 bijgewerkt. 

Wanneer?

De werkzaamheden zijn in volle gang. In totaal zal de klus zo’n 6 maanden duren. Om het ongemak voor bewoners zoveel mogelijk te beperken én om ervoor te zorgen dat de woningen goed bereikbaar blijven, worden de werkzaamheden in fases uitgevoerd. De omwonenden worden via bewonersbrieven geïnformeerd over de planning.

Op de hoogte blijven?

Download dan de BESIX Infra Omgevingsapp. Via deze Omgevingsapp houdt de aannemer u op de hoogte over de planning en de voortgang van de werkzaamheden. Iedereen die geïnteresseerd is in het werk, kan deze BESIX Infra Omgevingsapp gratis downloaden in de Appstore (Apple) en Playstore (Android) (zoek op BESIX Infra).

Heeft u vragen?

Er zijn meer mogelijkheden om uw vraag te stellen:

  • In de BESIX Infra App zit de mogelijkheid om vragen te stellen onder de knop “Contact”.
  • U kunt uw vragen ook sturen naar Brunssum.infra.nl@besix.com
  • Er is elke twee weken een inloopspreekuur. Op vrijdag in de oneven weken kunt u tussen 10:00u en 11:00u terecht in de bouwkeet op de Markt aan de Trichterweg.
  • En u kunt telefonisch contact opnemen met één van beide contactpersonen voor dit project bij de aannemer: Herman Snackers | Uitvoerder | 06 53 33 50 77 of Imelda Hendrix | Omgevingsmanager | 047 577 7800
  • Voor een vraag die niet met de uitvoering te maken heeft, kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Brunssum, dhr. thom.janssen@brunssum.nl. Liever telefonisch? Dat kan  tijdens kantooruren via 045 – 527 85 55.