Reconstructie Trichterweg - Maastrichterstraat

De gemeente Brunssum pakt de Trichterweg - Maastrichterstraat aan. De plannen, die in goed overleg met een aantal aanwonenden tot stand zijn gekomen, staan voor alle omwonenden op de website.

Waarom willen we aan de slag?

De verharding is sterk verouderd en moet dan ook vervangen worden. Daarnaast is door de openstelling van de ‘Buitenring Parkstad Limburg’ de hoeveelheid verkeer op de Trichterweg - Maastrichterstraat sterk afgenomen. 

De Trichterweg - Maastrichterstraat is dus veel minder druk dan vroeger, daardoor kan er meer ruimte gemaakt worden voor langzaam verkeer. Daarom hebben we, samen met een aantal omwonenden, gekeken naar een andere indeling van de weg. Door deze indeling ontstaat een betere en veiligere fietsverbinding tussen Brunssum en Hoensbroek.

Hoe gaat de nieuwe weg eruitzien?

De rijbaan van de Trichterweg - Maastrichterstraat wordt smaller. Door deze versmalling ontstaat er ruimte om het fietspad gescheiden van het autoverkeer aan te leggen. 

Iedere 250 meter wordt een vluchtheuvel of een ‘slinger’ in de Trichterweg - Maastrichterstraat aangelegd, om de snelheid omlaag te brengen. De toegang tot de Servatiusstraat, Marebosjesweg en Wijenweg wordt verhoogd aangelegd om de snelheid van het afslaande verkeer verder omlaag te brengen.

Onderstaande afbeeldingen geven schematisch de bovengenoemde wijzigingen weer.

Afb 1 dwarsdoorsnede
Afbeelding 1: dwarsdoorsnede I Trichterweg - Maastrichterstraat

Afb 2 dwarsdoorsnede
Afbeelding 2: dwarsdoorsnede II Trichterweg - Maastrichterstraat

Een voorbeeld van het ontwerp is recent in de gemeente Beek aangelegd. Onderstaand een foto van de Maastrichterlaan in Beek.

voorbeeldfoto Beek
Afbeelding 3: Maastrichterlaan in Beek

De gedetailleerd ontwerpen van de nieuwe Trichterweg - Maastrichterstraat kunt u hier downloaden*): deel 1 Van Akerstraat-Noord tot aan Brunssumerweg -Weijenweg, deel 2 van Brunssumerweg -Weijenweg tot Marebosjesweg - Het Ambacht en deel 3 van Marebosjesweg - Het Ambacht tot rotonde Op den Tricht

*) De tekeningen zijn op 20 juli 2021 bijgewerkt. 

Wanneer gaan we aan de slag?

De werkzaamheden starten in juni 2021. In totaal zal de klus zo’n 6 maanden duren. Om het ongemak voor bewoners zoveel mogelijk te beperken én om ervoor te zorgen dat de woningen goed bereikbaar blijven, is het de bedoeling de werkzaamheden in fases uit te voeren. Zodra de planning bekend is, worden omwonenden hierover geïnformeerd.

Heeft u vragen?

Normaal zouden wij een informatiebijeenkomst organiseren om een toelichting te geven op het ontwerp en uw vragen te beantwoorden. Op dit moment is dat vanwege de coronamaatregelen helaas niet mogelijk. 

U kunt natuurlijk wel uw vragen stellen:

  • Via e-mail. Stuur uw bericht naar de projectleider van de gemeente Brunssum, dhr. thom.janssen@brunssum.nl
  • Liever telefonisch? Dat kan ook. Thom Janssen is tijdens kantooruren te bereiken via 045 – 527 85 55
  • Tenslotte is er de mogelijkheid om op de Trichterweg / Maastrichterstraat de plannen op groot formaat te bekijken. Ter hoogte van de Brunssummerweg staan bouwhekken met daarop het nieuwe plan voor de Trichterweg / Maastrichterstraat.