Zonnepark Nieuwe Energie

Het terrein van de voormalige Terca-steenfabriek aan de Rembrandtstraat is de beoogde locatie van een gemeentelijk zonnepark. Op het terrein is er genoeg plaats voor zo’n tienduizend zonnepanelen. Met de opbrengst hiervan kunnen ruim 1500 Brunssumse huishoudens van stroom worden voorzien.

De gemeente wil het zonnepark zelf ontwikkelen en dit niet overlaten aan een commerciële partij. Door dit als gemeente zelf in de hand te houden is een zorgvuldige inpassing van het zonnepark het beste te garanderen. Bovendien kan er op die manier voor worden gezorgd dat de baten van het zonnepark in Brunssum blijven.

Een uitgebreide beschrijving van het project is te vinden in de stukken onderaan deze pagina. De afbeeldingen hieronder bieden een impressie van het ontwerp van het zonnepark en van de geschiedenis van het terrein. Te zien is onder meer dat er in de vorige eeuw een bruinkoolgroeve met de naam ‘Energie’ werd geëxploiteerd. Deze naam vormt de inspiratie voor de naam van het zonnepark. In de naam zonnepark Nieuwe Energie komt de cultuurhistorie van de plek tot uiting en bovendien wordt zo verwezen naar de overgang van fossiele naar hernieuwbare energie.

Ontwerp zonnepark

Het landschappelijk ontwerp van het zonnepark (zie ook de vergrote versie met legenda)

Kaart 1930

De locatie van het beoogde zonnepark (rood omlijnd) in 1930

Kaart 1990

De locatie van het beoogde zonnepark (rood omlijnd) in 1990

Luchtfoto 2016

Luchtfoto uit 2016: de bodemsanering van het terrein

Luchtfoto 2019

Luchtfoto uit 2019: het terrein na afronding van de bodemsanering

Projectvoortgang

In juni 2022 heeft er een informatieavond plaatsgevonden voor de bewoners van de naastgelegen wijk. De gemeente is aan de slag gegaan met de wensen die toen naar voren zijn gebracht. Dat heeft geresulteerd in een ontwerp dat het landschap en de natuur optimaal respecteert. Op basis van dit ontwerp is in maart 2023 de omgevingsvergunning voor het zonnepark aangevraagd. In juli 2023 is deze vergunning verleend.

De omgevingsvergunning is nodig om het zonnepark te kunnen bouwen. Het is echter nog niet zeker dat het zonnepark er werkelijk komt. De gemeenteraad heeft daarover het laatste woord. Een definitief investeringsbesluit moet nog worden genomen.

Vanwege de krapte op het stroomnet is het nog onzeker wanneer er een elektriciteitsaansluiting voor het zonnepark beschikbaar komt. Hoewel de voorbereidingen ondertussen doorgaan, is duidelijkheid over de aansluiting nodig om te kunnen bepalen wanneer de bouw van start zou kunnen gaan. Het is mogelijk dat het nog enkele jaren duurt voor hier zekerheid over komt.

Uitgebreide projectbeschrijving

De onderstaande projectbeschrijving en bijlagen bieden een gedetailleerd overzicht van het project:
Projectbeschrijving Zonnepark Nieuwe Energie
Bijlage 1 Landschappelijk ontwerp
Bijlage 2 Visualisaties
Bijlage 3 Verkennend natuurwaardenonderzoek
Bijlage 4 Technische tekeningen
Bijlage 5 Onderzoek stikstofdepositie
Bijlage 6 Advies Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Bijlage 7 Voortoets Natura 2000
Bijlage 8 Beplantingslijst