Buitenschoolse opvang (BSO)

De buitenschoolse opvang (BSO) kan bestaan uit opvang voor schooltijd en na schooltijd, op vrije dagen en tijdens schoolvakanties.

Landelijk register

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.

Meer informatie