Gastouderopvang

U kunt uw kinderen overdag laten opvangen bij een gastouder.

Voor ouders die onregelmatige werktijden hebben of opvang zoeken in een huiselijke sfeer, biedt gastouderopvang goede mogelijkheden. Gastouderopvang is opvang in een gezinssituatie die plaatsvindt door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau. Een gastouder verzorgt de gastouderopvang. Deze gastouder moet aangesloten zijn bij een geregistreerd gastouderbureau. Een gastouder kan op het eigen adres kinderen opvangen of op het adres waar één van de kinderen zelf woont. Als de opvang bij de ouders plaatsvindt, kunnen daar ook kinderen van andere ouders worden opgevangen.

Landelijk register

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.

Registratie houders

Wanneer u zich als nieuwe houder wilt registeren in het Landelijk Register Kinderopvang of wanneer u als bestaande houder een nieuwe kinderopvanglocatie of gastouderbureau wilt laten registreren, dan moet u een aanvraagformulier op de website van de Rijksoverheid invullen.

Na ontvangst van het formulier toetst de gemeente uw aanvraag op volledigheid. Bij een volledige aanvraag stuurt de gemeente een kopie naar de GGD met het verzoek een kwalitatief onderzoek uit te voeren. Binnen 10 weken na ontvangst van uw aanvraagformulier neemt de gemeente, op advies van de GGD, een besluit. Bij een positief besluit mag de kinderopvang of het gastouderbureau starten.

Registratie gastouders

Alle gastouders dienen te worden aangemeld bij de gemeente waar de opvang plaatsvindt. Ook gastouders worden namelijk opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Aanmelden van gastouders vindt plaats door het gastouderbureau. Ga naar de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over hoe u gastouder kunt worden.

Meer informatie