Omgevingsvisie

Eén van de onderdelen van de Omgevingswet is een Omgevingsvisie. In Brunssum pakken we dat breder op dan alleen een visie op toekomstig gebruik van de buitenruimte. Samen met inwoners, ondernemers en alle andere partijen in Brunssum, werken we in 2024 aan een Toekomstvisie voor Brunssum.

Toekomstvisie voor Brunssum

We verbreden de Omgevingsvisie naar een Toekomstvisie, zodat we antwoord krijgen op vragen als: Hoe willen we dat de gemeente Brunssum er in de toekomst uitziet? Waar kan wat worden ontwikkeld? Maar ook hoe pakken we onze maatschappelijk uitdagingen aan? Wat vinden we belangrijk? Waar gaan we de komende jaren mee aan de slag? 
Dat bedenken we niet alleen. Dat doen we samen met u als inwoner en met andere partijen en organisaties die hier bij betrokken zijn. 

Hoe maken we onze Toekomstvisie?

Een Toekomstvisie voor een hele gemeente kan niet achter een bureau worden gemaakt. Daarom komen we in de loop van 2024 op verschillende manieren naar u toe om te praten over wat voor u belangrijk is in de toekomst. Want alleen zo komen we tot een goede toekomstvisie voor alle Brunssumers.

Maar we beginnen met te bekijken wat we al allemaal weten uit eerdere onderzoeken, welke opgaven we hebben (zoals bijvoorbeeld aardgasvrij worden), aan welke regels we moeten voldoen. Dat doen we wel van achter een bureau. 

Daarna gaan we de wijken in en gaan we met u en met organisaties, ondernemers (groot en klein) en verenigingen in gesprek over wat er nu mooi is aan Brunssum en wat er beter zou kunnen of moeten. 

Uiteindelijk moeten we gezamenlijk bekijken hoe (en of) we al die opgaven, wensen en ideeën voor elkaar krijgen in de toekomst.

Meedenken en meewerken

U krijgt in 2024 op allerlei manieren de kans om mee te denken over en om mee te werken aan de Toekomstvisie voor Brunssum. Als u wilt meedenken en meewerken aan de toekomst van Brunssum, dan spreken we u graag.