Werken aan een Toekomstvisie voor Brunssum

Eén van de onderdelen van de Omgevingswet is een Omgevingsvisie. In Brunssum pakken we dat breder op  dan alleen een visie op toekomstig gebruik van de buitenruimte. Samen met inwoners, ondernemers en alle andere partijen in Brunssum, werken we in 2024 aan een Toekomstvisie voor Brunssum onder de vlag: "Jouw toekomstige Brunssum".