Wijkmanagers

De wijkmanagers van Brunssum zijn Chantal Moersch, Tom Dragstra en Monique Urlings. Zij stellen zich hier graag even voor.

Als wijkmanagers willen wij ons inzetten voor het bevorderen van de samenwerking en het creëren van positieve bijdrage binnen de gemeente Brunssum.  Ons voornaamste doel is om de leefbaarheid en kwaliteit van leven in onze wijken te verbeteren, waarbij we nauw samenwerken met bewoners, belanghebbenden en lokale organisaties.

We geloven sterk in de kracht van samenwerking en participatie. Samen met het team van de gemeente en de betrokkenheid van de bewoners willen we een hechte band opbouwen en gezamenlijk werken aan een bloeiende gemeenschap. We kijken er met veel plezier naar uit spreekuren en buurtbijeenkomsten samen met de buurtnetwerken te organiseren, gesprekken aan te gaan en de uitdagingen in de wijken van Brunssum aan te pakken.

Heb je een vraag?

Heb je een vraag? De wijkmanagers helpen je graag.

  • Chantal Moersch (wijkmanager Centrum, West en Zuid), tel 06 1890 4931.
  • Tom Dragstra (wijkmanager Oost), 06 5793 0186
  • Monique Urlings (wijkmanager Noord), tel 06 1423 4841.

Wijkmanagers Gemeente Brunssum