Buurtnetwerken

Brunssum heeft 5 Buurtnetwerken (voorheen wijkteams) Deze Buurtnetwerken bestaan grotendeels uit inwoners van de verschillende buurten in de wijk.

De Buurtnetwerken (voor sommigen misschien nog bekend als Wijkteams) onderhouden contact met de verschillende werkgroepen en themagroepen. Daarnaast heeft het Buurtnetwerk als opdracht een belangrijke rol te spelen in de informatiestroom tussen de gemeente en de wijk. Via de Buurtnetwerken krijgt het gemeentebestuur signalen over zaken die leven in een bepaalde wijk of buurt, uiteenlopend van klachten over de openbare ruimte tot ideeën en impulsen voor nieuwe wijkinitiatieven. Daarnaast kan het gemeentebestuur via de Buurtnetwerken draagvlak zoeken voor nieuwe beleidsvoornemens.

Kijk voor meer informatie op de website van de Buurtnetwerken.

BUURTNETWERK_algemeen logo_def.-01