Levenloos geboren kind, aangifte

Uw kind is levenloos geboren of heeft kort geleefd. U doet hiervan aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. Dit doet u voor de begrafenis of de crematie. Uw verlies is een ingrijpende, verdrietige gebeurtenis. Wij proberen u daarom bij de administratieve kant hiervan zo goed mogelijk te helpen.

Uw kind is levenloos geboren

U doet aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. De gemeente maakt 'een akte van geboorte (levenloos)' op.

Uw kind heeft kort geleefd

Is uw kind in dezelfde gemeente geboren en overleden? Dan doet u daar ook de aangifte van overlijden. Is uw kind in een andere gemeente overleden? Dan doet u de aangifte van overlijden daar.

Wie mogen aangifte doen?

  • één van de ouders;
  • een uitvaartondernemer;
  • iemand die bij de geboorte aanwezig was, bijvoorbeeld een vriend of familielid;
  • medewerkers van het ziekenhuis.

Aangifte doen

U maakt voor de aangifte een afspraak. 

Maak online een afspraak

Wat neemt u mee naar de afspraak?

  • geldig identiteitsbewijs van degene die aangifte doet;
  • verklaring van overlijden, afgegeven door de behandelend arts;
  • B-enveloppe met daarin gegevens van de arts over uw levenloos geboren of kort na de geboorte overleden kind.

Toestemming (verlof) voor begraven of cremeren

Om uw kind te kunnen begraven of cremeren hebt u toestemming (verlof) van ons nodig. Dit verlof krijgt u direct bij de aangifte van overlijden van uw kind.

Uw kind is lang geleden levenloos geboren of kort na de geboorte overleden

Als u hiervan toen geen aangifte hebt gedaan mag u dit alsnog doen. Is uw kind geboren in Brunssum? Neem dan contact met ons op. We kijken of er misschien toch al een akte bestaat. Of wat er in uw geval moet gebeuren om die alsnog op te maken.

Is er wel een akte van uw kind maar staat daar geen voornaam in? U mag dit nog laten aanpassen. Neem dan contact met ons op. We kijken wat er in uw geval moet gebeuren om de voornaam/voornamen alsnog aan de akte toe te voegen.