Geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap is een wettelijk erkende en geregelde vorm van samenleving tussen man en vrouw, twee mannen of twee vrouwen. De partnerschapsregistratie heeft dezelfde rechten als het huwelijk. U maakt uw plannen op zijn vroegst 1 jaar en uiterlijk 2 weken van tevoren kenbaar bij de gemeente waar u het geregistreerd partnerschap wilt laten voltrekken.

Aanvragen

U maakt voor het kenbaar maken van uw plannen voor een partnerschap een afspraak. Tijdens deze afspraak legt u pas de definitieve datum vast voor het sluiten van uw partnerschap.

Bel voor een afspraak 045-5278555

Kosten

Aan het melden van uw plannen zijn geen kosten verbonden.

Afhankelijk van de gekozen datum en tijdstip zijn de volgende kosten aan het partnerschap verbonden:

 • Dinsdag om 9.00 uur en 9.30 uur gratis. Let op, deze tijdstippen worden alleen gereserveerd voor inwoners van de gemeente Brunssum. 
 • Het partnerschap kost op andere dagen/tijdstippen:
  • Van maandag t/m donderdag (tussen 09.00 uur en 17.00 uur) € 155,75
  • Van maandag t/m donderdag (tussen 07.00 uur en 09.00 uur en 17.00 uur 20.00 uur) € 207,65
  • Op vrijdag € 207,65
  • Op zaterdag € 363,40
  • Van maandag t/m zaterdag (tussen 20.00 uur en 07.00 uur) € 623,-
 • Mogelijk bijkomende kosten zijn:
  • Aanwijzen trouwlocatie voor 1 dag € 39,40
  • Het partnerschapsboekje: € 25,80
  • Per getuige van de gemeente: € 29,90
  • Benoeming trouwambtenaar voor 1 dag: € 53,80
  • Annulering van het partnerschap brengt kosten met zich mee. Deze bedragen € 55,-. De overige reeds betaalde kosten krijgt u uiteraard terug.

Voorwaarden

 • U maakt op zijn vroegst 1 jaar en uiterlijk 2 weken van tevoren een afspraak met de gemeente om de ceremonie in te plannen.
 • U bent niet al getrouwd
 • U bent niet al geregistreerd partner
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U bent geen familie van uw partner
 • U heeft getuigen met een leeftijd van 18 jaar of ouder
 • U heeft minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig tijdens de ceremonie
 • U staat niet onder curatele. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Meenemen

 • Geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
 • De gegevens van de getuigen en een kopie van hun identiteitsbewijzen
 • De gemeente kan mogelijk om aanvullende documenten vragen:
  • geboortebewijs, bijvoorbeeld als u in het buitenland bent geboren
  • toestemmingsbewijs, bijvoorbeeld voor minderjarigen en mensen die onder toezicht (curatele) staan

Beëindigen geregistreerd partnerschap

Het geregistreerd partnerschap kan op de volgende wijzen eindigen:

 • U zet het geregistreerd partnerschap om in een huwelijk
 • Een van beiden komt te overlijden
 • Via de rechter. Als u kinderen ouder dan 18 jaar heeft dan gaat de beëindiging via de rechter. Uw advocaat stuurt een verzoekschrift en ouderschapsplan naar de rechtbank.
 • Via de notaris of advocaat. Als u geen kinderen heeft kan het verzoek tot beëindiging worden opgesteld door een notaris. Uw advocaat dient een 'eenzijdig verzoek' in bij de rechtbank. De notaris of advocaat stuurt vervolgens uw verzoek naar de gemeente en het partnerschap is pas beëindigd na inschrijving door de gemeente in de registers van de burgerlijke stand.

Meer informatie

Trouwen, samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap op Rijksoverheid.nl