Aanpak Spoorstraat

De gemeente Brunssum gaat de Spoorstraat in Treebeek aanpakken. Door de toename van hevige regenval is de capaciteit van bestaande riolen en waterbuffers steeds vaker te weinig, wat leidt tot wateroverlast en schade aan woningen.

Het is belangrijk dat de herinrichting van de Spoorstraat bestand is tegen toekomstige hevige regenval én voldoet aan de behoeften en wensen van de bewoners. Daarom worden de bewoners betrokken bij het proces.

Wat zijn de plannen?

Een snelle maatregel om de wateroverlast in de Spoorstraat aan te pakken zou de aanleg van een waterbuffer in het Emmapark zijn. Helaas is dit vanwege de aanwezigheid van een groot aantal kabels en leidingen niet mogelijk. Bovendien bevindt zich onder de toplaag van ongeveer 1,50 meter nog altijd een aanzienlijke hoeveelheid vervuilde grond.
Daarom stellen wij een alternatieve oplossing voor. We verplaatsen het laagste punt in de Spoorstraat naar het voetpad (of doorsteek) richting het Treebeekplein.

Dit plan omvat de volgende stappen:
1. Verhogen van de straat: We verhogen de straat ter hoogte van de huisnummers 18 tot en met 30.
2. Verlagen van de straat: We verlagen de straat ter hoogte van het voetpad richting het Treebeekplein.
3. Aanleg van een goot: We leggen een goot aan in het voetpad richting het Treebeekplein, zodat overtollig water vrij kan doorstromen naar de recent gerealiseerde buffer aan het Treebeekplein.
4. Aanleg van kleine waterbuffers: We creëren kleine waterbuffers (of wadi's) op de locaties van de huidige parkeervakken. Deze buffers zullen bij normale regenbuien het water opvangen en laten infiltreren.
5. Verwijderen van putdeksels: Op het laagste punt verwijderen wij de putdeksels om te voorkomen dat rioolwater uit het riool kan treden ter plaatse van de Spoorstraat.

Met deze maatregelen, verwachten wij toekomstige wateroverlast in de Spoorstraat te kunnen voorkomen.

Digitale tekeningen?

De tekeningen zijn digitaal te bekijken. Download de tekeningen van de Spoorstraat

De planning

Op vrijdag 21 juni 2024 was er een inloopbijeenkomst voor direct aanwonende. Zij konden  het schetsontwerp van de Spoorstraat bekijken en hun reactie geven. De tekeningen worden na de bijeenkomst verder uitgewerkt tot een werkbeschrijving en werktekeningen.

Hierna volgt een aanbestedingsproces om een geschikte aannemer te selecteren. Zodra de aannemer gekozen is, stelt deze de concrete werkplanning op. De aannemer informeert omwonenden over de exacte startdatum en de fasering van de werkzaamheden.

Wij verwachten dat de werkzaamheden eind oktober 2024 van start gaan. 

Heeft u vragen?

Mocht u vooraf vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

  • Via e-mail. Stuur uw bericht naar de projectleider van de gemeente Brunssum, dhr. Thom Janssen: thom.janssen@brunssum.nl
  • Liever telefonisch? Dat kan ook. Thom Janssen is tijdens kantooruren te bereiken via 045 – 527 85 55.