Starterslening

Bent u starter op de woningmarkt en wilt u een woning kopen in de gemeente Brunssum? Soms is dat financieel moeilijk haalbaar. De starterslening kan dan uitkomst bieden. De starterslening is een aanvullende lening bovenop een gewone hypotheek om de aankoop van uw eerste huis of appartement mogelijk te maken. Deze leningen kunnen alleen verstrekt worden zolang het beschikbare budget toereikend is. Check dus altijd eerst bij de gemeente of er nog voldoende budget is en check of u aan de voorwaarden voldoet.

Wat is een starterslening?

De starterslening is een aanvulling op uw eerste hypotheek en bestaat uit 2 delen:

  1. een deel dat annuïtair wordt afgelost, de starterslening;
  2. een deel dat qua bedrag oploopt, de combinatielening.

De starterslening is gedurende de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij. Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar dus geen maandlasten; de aflossing van de starterslening wordt de eerste 3 jaar “betaald” met de combinatielening. Na deze periode van 3 jaar gaat u rente en aflossing betalen en wordt de lening binnen 30 jaar afgelost. Tussentijdse aflossingen zijn boetevrij mogelijk. Mocht uw inkomen na de eerste 3 jaar onvoldoende zijn om de toekomstige maandlasten te dragen, dan kunt u een hertoets aanvragen en kan de renteloze en aflossingsvrije periode worden verlengd. Aan deze toets zijn wel kosten verbonden.

De starterslening kan verkregen worden voor een nieuwbouwwoning of een bestaande woning.

Hoogte van de lening

De hoogte van de lening is afhankelijk van uw inkomen en van de koopprijs van de woning en bedraagt maximaal 20% van de aankoopsom met een maximum van € 45.000,-.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een starterslening dient u in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • U wilt voor de eerste keer een woning kopen (starter), m.a.w. u mag niet eerder een woning of appartement in eigendom hebben gehad.
  • De woning die u wilt kopen ligt in Brunssum.
  • U kunt onvoldoende hypotheek krijgen om een huis te kunnen kopen (volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie).
  • De verwervingskosten voor het kopen van een bestaande woning mogen niet hoger zijn dan € 225.000,- (kosten koper) incl. eventuele verbeterkosten.
  • De verwervingskosten voor het kopen van een nieuwbouw koopwoning mogen niet hoger zijn dan € 225.000,- (vrij op naam) incl. eventueel meerwerk.
  • De starterslening dient te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en dient gelijktijdig met de hypotheek (ook met NHG) bij de notaris te passeren.
  • U gaat de woning zelf bewonen.

De startersleningen worden alleen verstrekt voor zover het beschikbare budget toereikend is. De middelen voor de startersleningen zijn door de gemeente en provincie overgemaakt naar een fonds. Dit fonds is in beheer bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Deze stichting adviseert de gemeente over het wel of niet verstrekken van de starterslening. De gemeente verstrekt de starterslening; het SVn verzorgt de afhandeling en de administratie.

Let op: het is belangrijk om altijd vooraf bij de gemeente te informeren of het nog mogelijk is om een starterslening aan te vragen, omdat deze leningen alleen verstrekt kunnen worden zolang het beschikbare budget toereikend is.

Meer informatie

Op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten kunt u meer informatie vinden en een check doen of u in aanmerking komt voor een starterslening in Brunssum. 

Heeft u vragen over de starterslening of wilt u de aanvraagformulieren ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Brunssum.

Verordening Starterslening gemeente Brunssum 2021