Verhuizing vanuit het buitenland

Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij een gemeente. Heeft u niet eerder in Nederland gewoond? U moet dan een ‘eerste inschrijving’ doen. Heeft u al eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor oktober 1994 geëmigreerd, dan moet u ook een ‘eerste inschrijving’ doen. Doe dit binnen 5 werkdagen na uw aankomst in Nederland persoonlijk bij de gemeente.

Aanvragen

U maakt een afspraak voor uw 'eerste inschrijving'. Neem voor het maken van een afspraak telefonisch contact op met de gemeente.

Als u met uw hele gezin naar Nederland verhuist, moet het hele gezin meekomen naar de afspraak.

Kosten

Gratis.

Meenemen

 • een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort of een ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
 • een bewijs dat u woonruimte heeft, zoals een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van het pand. Gebruik voor de verklaring het volgende formulier: Toestemmingsverklaring hoofdbewoner (pdf, 5 kb).
 • een akte van geboorte, als u geboren bent in het buitenland.
 • bij een vreemde nationaliteit van buiten de Europese Unie: een bewijs van rechtmatig verblijf. Dit vraagt u aan bij de IND.
 • als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba komt: een verhuisbericht
 • als u uit België of Duitsland komt: uw uitschrijvingsbewijs
 • eventueel de volgende akten:
  • een huwelijks- of een echtscheidingsakte
  • een akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden)
  • geboorteakten van de kinderen

Heeft u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee.

Bijzonderheden

Informatie over wat u moet regelen wanneer u in Nederland komt wonen