Verhuizing naar het buitenland (emigratie)

Gaat u voor langer dan 8 maanden of misschien zelfs definitief naar het buitenland? Dan moet u bij de gemeente aangifte doen van uw vertrek. We schrijven u dan uit de Basisregistratie Personen. Doe dit tenminste 5 dagen voor de dag van uw vertrek.

Aangifte doen

Digitaal

Verhuisformulier emigreren (Inloggen met DigiD)

Persoonlijk

U kunt ook een afspraak maken voor het doorgeven van uw verhuizing naar het buitenland. 

Maak online een afspraak

Voorwaarden

Als iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland verhuist, kunt u de melding schriftelijk doen. Dit kan gedaan worden door:

  • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
  • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar
  • de curator voor een persoon die onder toezicht (curatele) is gesteld

Meer informatie

Vertrekt u voor korter dan 8 maanden en houdt u uw adres in Nederland aan? Dan schrijven we u niet uit. U hoeft geen aangifte te doen.

Sommige landen vragen ook om een verklaring omtrent het gedrag (VOG). U kunt dit document voor uw vertrek aanvragen via de website van het ministerie van Justis.