Asbest verwijderen

Zolang asbest vastzit in ander materiaal is het niet per se gevaarlijk. Het wordt een risico voor de gezondheid als de asbestvezels vrijkomen en kunnen worden ingeademd. Bijvoorbeeld bij sloopwerkzaamheden of het bewerken van asbesthoudende materialen. 

Hechtgebonden of niet-hechtgebonden asbest

Als de asbestvezels stevig vastzitten in het materiaal, hebben we het over hechtgebonden asbest. Hechtgebonden asbest hoeft u meestal niet direct (te laten) verwijderen. Is het asbest in goede staat en wordt het niet bewerkt? Dan levert het geen direct gevaar voor de gezondheid op.

Bij niet-hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels niet vast aan het materiaal. De vezels kunnen dan gemakkelijk vrijkomen, daardoor zijn de gezondheidsrisico’s veel groter. Als particulier mag u geen niet-hechtgebonden asbest verwijderen van een bouwwerk. In dat geval moet u het materiaal afschermen of laten verwijderen. U schakelt hiervoor een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf in.

Huurt u een woning? Dan is de verhuurder verantwoordelijk voor asbestverwijdering.

Regelgeving

Voor het werken met en aan asbesttoepassingen gelden zeer strenge regels. Deze regels staan in het Asbestverwijderingsbesluit 2005, het Productenbesluit asbest, het Bouwbesluit 2012, het Arbeidsomstandighedenbesluit, de Arbeidsomstandighedenregeling en de bijbehorende certificatieschema’s.

Wanneer mag een particulier zelf asbest verwijderen

U mag als particulier op grond van het asbestverwijderingsbesluit 2005 zelf een beperkte hoeveelheid materiaal met asbest verwijderen. Maar let op: U moet altijd een sloopmelding doen bij de gemeente en toestemming krijgen. Dit proces kan tot 4 weken duren, dus doe op tijd uw melding.

U mag asbest zelf verwijderen, als het materiaal niet is beschadigd en er geen asbestvezels vrij kunnen komen én wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden:

  1. Het gaat om het verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen (niet zijnde dakleien) met een maximale oppervlakte van 35m2 per kadastraal perceel. De asbestvezels moeten hechtgebonden zijn. Het materiaal moet afkomstig zijn uit een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw. De woning of het bijgebouw mag niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn voor gebruik in dat kader.
  2. Het gaat om het verwijderen van asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking met een maximale oppervlakte van 35m2 per kadastraal perceel. Het materiaal moet afkomstig zijn uit een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw. De woning of het bijgebouw mag niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn voor gebruik in dat kader.

Sloopmelding

Ook als u voldoet aan de hiervoor genoemde voorwaarden om zelf als particulier asbest te mogen verwijderen, moet u eerst een sloopmelding indienen bij de gemeente. Bij de sloopmelding moeten tenminste de volgende gegevens toegevoegd worden:

  1. Aanvraagformulier sloopmelding.
  2. Situatietekening waarop aangegeven het bouwwerk, inclusief maatvoeringen (op schaal getekend) waarvan de asbest wordt verwijderd.
  3. Foto’s van het bouwwerk waarvan de asbest wordt verwijderd.

De sloopmelding kunt u digitaal indienen via het Omgevingsloket. Liever handmatig invullen? U kunt het aanvraagformulier ook downloaden via het Omgevingsloket en met alle benodigde stukken inleveren bij of toesturen aan de gemeente.

Nadat de gemeente uw sloopmelding heeft ontvangen wordt er contact met u opgenomen om ter plaatse te beoordelen of u het asbest als particulier daadwerkelijk zelf mag verwijderen.

Wanneer door de gemeente ter plaatse is vastgesteld dat u het asbest zelf mag verwijderen ontvangt u, uiterlijk 4 weken na het indienen van de sloopmelding, een acceptatie van de sloopmelding.

Hierna u kunt starten met het verwijderen van de toegestane asbesthoudende materialen.

Milieupark

De asbesthoudende materialen moeten direct na verwijdering op locatie te worden verpakt in luchtdichte plastic. De gemeente stelt hiervoor gratis verpakkingsmateriaal beschikbaar. 

Op vertoon van de sloopmelding kunt u de verpakte toegestane hoeveelheid asbesthoudende materialen vervolgens afvoeren naar het milieupark van de gemeente.

Asbest laten verwijderen door gecertificeerd bedrijf

Als u niet voldoet aan de voorwaarden om als particulier asbest te mogen verwijderen, dan moeten de asbesthoudende materialen worden verwijderd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Er moet ook een asbestinventarisatierapport worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. 
Op www.ascert.nl, de website van de Stichting Certificatie Asbest, vindt u een overzicht van gecertificeerde bedrijven bij u in de buurt die u kunnen adviseren en de asbestsaneringen kunnen uitvoeren.

Schakelt u een asbestsaneringsbedrijf in? Check dan of zij de sloopmelding voor u verzorgen. Moet u zelf de sloopmelding doen, regel dat dan minimaal 4 weken vooraf via het Omgevingsloket. Stuur dan ook het inventarisatierapport van de asbestsaneerder mee.

Is uw sloopmelding nog niet compleet, dan neemt RUD Zuid-Limburg, namens de gemeente, contact met u op. Is uw melding compleet, dan beoordeelt en toetst RUD Zuid-Limburg uw sloopmelding. U hoort binnen 4 weken of uw toestemming krijgt om te slopen. De RUD Zuid-Limburg stuurt u een bewijs van ontvangst van uw sloopmelding.

Vragen over een bedrijfsmatige sloopmelding?

Heeft u vragen over een bedrijfsmatige sloopmelding? Neem dan contact op met de Regionale Uitvoering Dienst (RUD) Zuid-Limburg.
De RUD Zuid-Limburg houdt, namens de gemeente, toezicht op bedrijfsmatige asbestsaneringen vanaf het indienen van de sloopmelding tot en met het storten van de asbesthoudende materialen. 

Kosten

Aan de sloopmelding zelf zijn geen kosten verbonden. U betaalt zelf de kosten voor het verwijderen van asbest.

Vragen?

Als u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen hebt kunt u contact  opnemen met de gemeente.