Airco's en warmtepompen

Woont u in Brunssum en heeft u interesse in het aanschaffen van een warmtepomp of airco? Dan komt er veel informatie op u af. Het aanschaffen van een warmtepomp of airco voor uw woning is vaak een goed idee, omdat u er uw huishouden mee verduurzaamt en uw energielabel mee verbetert.

Daarnaast kunt u natuurlijk ook elk jaar een mooie besparing verwachten. Het is wel belangrijk  om te weten dat in sommige gevallen een vergunning vereist is voor het plaatsen van een installatie als deze.

We zien in Brunssum met de klimaatverandering een stijgende lijn in het plaatsen van airco’s en warmtepompen, zowel door particulieren als bedrijven. Houd er rekening mee dat het aanbrengen van een dergelijke installatie op of aan een gebouw veelal niet mag zonder een omgevingsvergunning.

Een aanvraag om omgevingsvergunning wordt getoetst aan de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder het bestemmingsplan en de welstandseisen. Dit kan leiden tot aanvullende voorwaarden in de omgevingsvergunning. 
Als u een installatie plaatst zonder omgevingsvergunning, loopt u het risico dat u de installatie op last van de gemeente moet verwijderen, verplaatsen of aanpassen. Wacht daarom altijd met het definitief plaatsen van een installatie totdat een omgevingsvergunning is verleend. 

Nieuwe geluidseisen

Ook wijzen wij u erop dat de Rijksoverheid per 1 april 2021 nieuwe regels heeft vastgesteld, die geluidseisen stellen aan installaties voor warmte- of koude-opwekking, die uitwendig aan een gebouw worden bevestigd.
Deze installaties mogen niet meer dan 40 dB(A) aan geluid produceren bij de buren. Zo wordt met deze norm de geluidbescherming voor de buren beter en kunnen dus ook stillere warmtepompen worden ontwikkeld. 

In het algemeen voldoet een warmtepomp niet aan de eis van 40 dB(A). De installatie moet op een bepaalde afstand van de buren worden geplaatst of voorzien zijn van een geluidomkasting. Dat moet door een akoestisch deskundige worden bepaald. Derhalve dient u bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning een akoestisch rapport te laten opstellen. 

Meer informatie

Overweegt u een warmtepomp of airco aan te schaffen? Neem dan contact op met de gemeente Brunssum voor informatie over de regels rondom het plaatsen van airco's en warmtepompen. Dit kan via 045 - 527 8555.