Stadsbouwmeester/Monumentencommissie

Op maandag 26 februari 2024 vergadert de Stadsbouwmeester/Monumentencommissie. De locatie is het oud Raadhuis.

De vergadering is openbaar. Voor bezoekers is inspraak in de onderwerpen niet toegestaan.

Dit is de agenda:

Tijd Bouwadres Aard werkzaamheden
09.10 uur Venweg 120 Het plaatsen van zonnepanelen
09.30 uur Schoolstraat 16 Het plaatsen van een banner
11.00 uur Rumpenerstraat 77 Balkonrestauratie
11.30 uur Brimmanshof 1a  Het plaatsen van een glazen wand