Stadsbouwmeester/Monumentencommissie

Op maandag 1 juli 2024 vergadert de Stadsbouwmeester/Monumentencommissie. De locatie is het oud Raadhuis.

De vergadering is openbaar. Voor bezoekers is inspraak in de onderwerpen niet toegestaan.

Dit is de agenda:

Tijd Bouwadres Aard werkzaamheden
09.00 uur Ganzepool 17 Uitbreiden van bergruimten
09.30 uur Sterrenstraat 25 Het plaatsen van een dakkapel
10.00 uur Richardusstraat 2 Het plaatsen van airco’s
11.15 uur Rumpenerstraat 51 Het uitbreiden van een pand