Welstand (uiterlijk van bouwwerken)

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen heeft u een welstandsadvies nodig. Uw bouwplannen moeten namelijk aan de welstandseisen voldoen. Welstandseisen zijn criteria over hoe uw bouwwerk eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past. De gemeente heeft deze welstandscriteria beschreven in de welstandsnota. De stadsbouwmeester kijkt of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Het resultaat van het onderzoek schrijft de stadsbouwmeester in het welstandsadvies.

Aanvragen

Maak een afspraak voor het aanvragen van een welstandsadvies.

Bel voor een afspraak met de gemeente

Kosten

De kosten van het advies hangen af van de situatie. Meer informatie hierover staat in de legesverordening.

Voorwaarden

De criteria waaraan u dient te voldoen staan in de welstandsnota van de gemeente Brunssum (pdf, 107 mb).

U kunt deze ook digitaal raadplegen

Meer informatie

Informele behandeling middels schetsplan (pré-advies)

Het is mogelijk om de stadsbouwmeester, voordat u de omgevingsvergunning voor het bouwen gaat aanvragen, om een pré-advies te vragen over uw bouwplan. Voordeel hiervan is dat de procedure voor de omgevingsvergunning nog niet is gestart. U kunt uw bouwplan nog aanpassen conform het pré-advies van de stadsbouwmeester.

Omgevingsvergunning voor het bouwen

U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan voor de activiteit bouwen. De gemeente toetst het bouwplan onder andere aan het bestemmingsplan, het bouwbesluit en de 'redelijke eisen van welstand'. De stadsbouwmeester adviseert burgemeester en wethouders of het uiterlijk van het bouwwerk voldoet aan de welstandscriteria die zijn vastgelegd in de Welstandsnota.