Onderzoek op basis van kosten van ongelijk

U bent als eigenaar/gebruiker van een pand verantwoordelijk voor het gebruik van de rioolaansluiting. Deze loopt vanaf de perceelsgrens tot op het punt waar de huisaansluiting is aangesloten op de hoofdriolering. Bij verstopping dient u de rioolaansluiting te (laten) onderzoeken op basis van “kosten van ongelijk” door een erkend en gespecialiseerd bedrijf.

Het onderzoek vindt plaats door ter hoogte van de perceelsgrens op gemeentegrond de huisaansluiting op te graven en open te maken en/of door vanuit het pand waar de verstopping is geconstateerd de huisaansluiting te inspecteren via een toilet of afvoerputje. Met een camera wordt de huisaansluiting vervolgens geïnspecteerd. Bij het uitvoeren van een inspectie moet de eigenaar van de woning aanwezig zijn.

Verstopping op gemeenteterrein

Als de verstopping in de riolering op gemeenteterrein zit en voldoet aan een van de onderstaande voorwaarden dan wordt de verstopping op kosten van de gemeente opgelost:

  • De storing wordt veroorzaakt door het ingroeien van boomwortels van een gemeentelijke boom en/of struik in de huisaansluiting op gemeentegrond.
  • Een breuk wordt geconstateerd.
  • Er tegenschot (constructiefout) wordt geconstateerd.
  • Een ernstige verzakking wordt geconstateerd.

U kunt de gemeente in deze gevallen aansprakelijk stellen voor de kosten die u heeft gemaakt voor het onderzoek tot een maximum bedrag van € 200,00 (exclusief BTW). De gemeente zal daarna de verstopping oplossen.

Als u de verstopping op gemeenteterrein zelf laat oplossen door een erkend en gespecialiseerd bedrijf kunnen de kosten niet op de gemeente worden verhaald. Dit geldt ook als betreffend bedrijf achteraf aangeeft dat de riolering op gemeenteterrein was verstopt waarbij werd voldaan aan bovengenoemde voorwaarden.

Verstopping op eigen terrein

Als uit het onderzoek blijkt dat de verstopping op eigen terrein zit dan moet u de kosten van het onderzoek zelf betalen. Daarna kunt u een gespecialiseerd bedrijf inschakelen om op eigen terrein het probleem op te lossen.