Mijnschade

Indien u vermoedt dat uw pand schade heeft opgelopen als gevolg van bodembeweging, dan kunt u dit melden.

Geschiedenis

In het verleden is er in de omgeving van Brunssum steenkool gewonnen. De laatste mijn werd gesloten in 1974. Bij het winnen van de steenkool was het noodzakelijk om het grondwater weg te pompen dat in de mijngangen liep. Door dit onttrekken van water aan de ondergrond daalde de waterspiegel gedurende de periode dat de steenkool werd gewonnen. De relatief beperkte onttrekkingen in de eerste eeuwen van de mijnbouw hebben een beperkte invloed op de waterspiegel gehad. De onttrekkingen uit de 20e eeuw echter een wezenlijke. Na het sluiten van de laatste kolenmijn in Zuid-Limburg in 1974 en het sluiten van de laatste mijn in het aangrenzende Duitse mijngebied in 1994 is het oppompen van mijnwater vanuit schacht Beerenbosch in Kerkrade en schacht Von Goerschen in Würselen stopgezet. Sindsdien stijgt het mijnwater weer. Deze stijging van het mijnwater kan onder omstandigheden leiden tot een ongelijkmatige stijging van het maaiveld en leiden tot schade aan gebouwen.

Welke maatregelen nemen we nu?

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken is onderzoek gedaan naar de effecten van vroegere steenkoolwinning. Dat onderzoek is mede op aandringen van de regio (provincie Limburg en betrokken gemeenten) uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is besloten een aantal maatregelen te treffen. Zo worden er extra meetpunten geplaatst om de gevolgen van stijgend mijnwater in kaart te brengen. Tevens is er een regionaal kennis- en expertisecentrum ingericht waar alle informatie over de effecten van vroegere mijnbouw wordt samengebracht. Deze voorgestelde maatregelen worden door de rijksoverheid samen met de regio uitgevoerd. Op de website van de Provincie leest u meer over de uitkomsten van de onderzoeken en de maatregelen die nu worden genomen. 

Schaderegeling en melding

Via de website van de Stichting Calamiteitenfonds Mijnwaterschade Limburg komt u meer te weten over een eventuele schadevergoeding. Op deze website vindt u onder meer de voorwaarden die gelden bij deze schaderegeling en hoe u een melding kunt indienen. We raden u aan deze goed te bekijken voordat u een aanvraag indient.  

In de toekomst zullen schademeldingen gerelateerd aan de na-ijlende effecten van de steenkoolwinning worden behandeld door de Commissie Mijnbouwschade. De Stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg zal na het in werking treden van deze regeling komen te vervallen.

Informatie

Meer informatie over het onderwerp "na-ijlende mijnschade" vindt u op: