Gevonden en verloren voorwerpen

Iets gevonden in de gemeente

Wat doet u als u iets gevonden heeft? 

  • U meldt het gevonden voorwerp het liefst digitaal via www.verlorenofgevonden.nl.
  • U komt langs tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Bewaren

U mag zelf kiezen of u het gevonden voorwerp thuis bewaart of het afgeeft aan de balie van het gemeentehuis. Kiest u ervoor om een voorwerp af te geven bij de gemeente dan doet u dit tijdens de openingstijden.

Let op, gevonden reisdocumenten en rijbewijzen mag u niet thuis bewaren. Dit geldt ook voor militaire eigendommen. U kunt de reisdocumenten en rijbewijzen digitaal melden, waarna u ze tijdens de openingstijden naar de gemeente kunt brengen.

Wat gebeurt er als de eigenaar zich meldt?

Bewaart de gemeente het voorwerp? Dan vragen we de eigenaar te komen kijken naar het voorwerp.

Bewaart u het voorwerp zelf? Dan vragen we de eigenaar contact met u op te nemen voor informatie of om het voorwerp te bekijken.

Wat gebeurt er als de eigenaar zich niet meldt?

Is het voowerp maximaal € 450,- waard? Dan wordt het voorwerp drie maanden bewaard. Daarna wijst de gemeente een eigenaar aan. is het voorwerp meer waard? Dan is de bewaartermijn één jaar. Daarna wijst de gemeente een eigenaar aan.

Iets verloren in de gemeente

Wat doet u als u iets verloren bent?

  • U zoekt het voorwerp digitaal via www.verlorenofgevonden.nl. Staat het hier niet tussen? Dan kunt u het op deze website aanmelden als verloren.
  • U komt langs tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Is er sprake van diefstal?

Neem contact op met de politie.

Wat gebeurt er als uw voorwerp gevonden is?

Dan nemen wij contact met u op en vragen we u om naar het voorwerp te komen kijken. Is het van u? Dan krijgt u het meteen mee. Breng wel uw identiteitsbewijs mee en indien aanwezig, bewijs dat het voorwerp van u is.

De gemeente benadert de eigenaar van een gevonden voorwerp alleen als er een adres of telefoonnummer in of op het gevonden voorwerp te vinden is. Kijkt u daarom zelf regelmatig op www.verlorenofgevonden.nl of uw vermiste voorwerp gevonden is.

Verloren paspoort, identiteitskaart of rijbewijs

Wilt u uw verloren document vernieuwen dan hoeft u niet meer eerst naar de politie. U legt dan een verklaring van vermissing van uw reisdocument of rijbewijs af bij de gemeente. Deze verklaring maakt het document ongeldig. Als u het document eventueel terugvindt, kan de vermissing niet meer worden teruggedraaid en moet u het teruggevonden document inleveren.

Ook als u ervoor kiest om geen nieuw document aan te vragen kunt u een verklaring van vermissing afleggen. Dit om te voorkomen dat er misbruik van uw document kan worden gemaakt.