Woonoverlast

Wanneer u een probleem heeft met uw buren, kan dat erg vervelend zijn. In Nederland wonen mensen vaak dicht bij elkaar. Dat buren enige overlast van elkaar moeten accepteren, hoort daarbij. Als de overlast ernstig is en vaak voorkomt, kan de situatie anders liggen. In de onderstaande categorieën vindt u de stappen die u kunt ondernemen.

Geluidsoverlast

Muziek, tv-geluid, geschreeuw, deuren slaan en muziekinstrumenten zijn allemaal dingen die kunnen storen.

Wat kunt u doen bij ernstige terugkerende geluidsoverlast?

 • Praat erover met de buren en probeer duidelijke afspraken te maken.
 • Welke juridische mogelijkheden er zijn vindt u op deze website
Intimidatie

Wat kunt u doen tegen intimidatie?

 • Probeer niet te oordelen. Mogelijk reageren uw buren uit emotie en bedoelen ze het minder heftig of anders dan doet lijken.
 • Lukt het niet om het gesprek aan te gaan? Neem dan contact op de gemeente en/of verhuurder/woningcorporatie. Bij ernstige dreiging neem dan contact op met de politie.
Tuin of tuinafscheiding

Wat kunt u doen bij problemen met de tuin/tuinafscheiding tussen u en uw buren?

 • Ga in gesprek met uw buren. Misschien hebben uw buren niet door dat ze overlast veroorzaken.
 • Heeft u last van overhangende takken? Ga voor meer informatie naar deze website.
 • Betreft het probleem de erfafscheiding/tuinafscheiding? Ga hier na wat de regels zijn.

Wat kunt u doen bij grond/overpad?

 • Bespreek het met uw buren en probeer duidelijke afspraken te maken.
 • Voor meer informatie kunt u het Kadaster raadplegen.
 • Bekijk hier wat u nog meer kunt doen.
Kinderen

Wat kunt u doen bij overlast door kinderen?

 • Probeer u in de ander te verplaatsen. Opvoeden kan niet altijd even gemakkelijk zijn. Ga vervolgens het gesprek aan en probeer duidelijke afspraken te maken.
 • Maakt u zich zorgen over de veiligheid van de opvoedsituatie? Neem dan contact op met de gemeente Brunssum via 045-5278555
Parkeren

Wat kunt u doen tegen parkeeroverlast?

 • Vraag de eigenaar van het voertuig vriendelijk of hij deze kan verplaatsen en leg daarbij uit waarom u dat vraagt
 • Weet u niet wie de eigenaar van het voertuig is of kunt u er samen met deze persoon niet uit, maak dan een melding via de BuitenBeter app of neem contact op met de gemeente Brunssum via 045-5278555
Dieren

Wat kunt u doen tegen ernstige terugkerende overlast door dieren van uw buren?

Ongedierte / troep / stank / viezigheid

Wat kunt u doen tegen ernstige terugkerende overlast door rommel/troep/stank/viezigheid?

 • Ga in gesprek met uw buren. Misschien hebben uw buren niet door dat ze overlast veroorzaken.
Vernieling

Wat kunt u doen bij vernielingen?

 • Ga in gesprek met de veroorzaker, misschien was het een ongeluk. Probeer samen tot een oplossing te komen. 
 • Gaat het om ernstige vernieling, zoals het leksteken van banden of het bekrassen van uw voertuig? Neem dan contact op met de politie.
Camera’s

Maakt u zich ernstig zorgen over dat u ongevraagd en onterecht gefilmd wordt?

Komt u er (na het nemen van bovenstaande stappen) niet uit?

Neem dan contact op met de buurtbemiddeling (CMWW). Zij kunnen u in de meeste gevallen advies geven of waar nodig ondersteunen om het gesprek aan te gaan en tot een oplossing te komen. Buurtbemiddeling is telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Telefoon: 088 – 45 52 514
E-mail: Toegangbrunssum@cmww.nl 

Voor spoed of crisis buiten de genoemde tijdstippen kunt bellen met ons algemene nummer 088-4552500.