Veiligheidsregio Zuid-Limburg

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is één van de 25 veiligheidsregio's in ons land. Het is een regionaal samenwerkingsverband tussen onder andere de 18 gemeenten, politie, brandweer en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio.

De veiligheidsregio is erop gericht om u beter te beschermen tegen (gezondheids)risico's, rampen en crises. Gemeenten zijn daar zelf doorgaans te klein voor. Bovendien overschrijdt een ramp of crisis dikwijls een gemeentegrens. Een regionale aanpak is dan effectiever. De partijen binnen de veiligheidsregio oefenen regelmatig samen, verzorgen opleidingen en ontwikkelen plannen voor een veiligere regio. Ernstige incidenten uit het recente verleden maken nog eens extra duidelijk hoe belangrijk dit samenwerken op regioniveau is. Denk daarbij aan de vuurwerkramp in Enschede, de cafébrand in Volendam en het ongeluk met het vliegtuig van Turkish Airlines bij Schiphol.

Op de website van de veiligheidsregio Zuid-Limburg kunt u meer informatie vinden.