Veiligheid in Brunssum

In Brunssum wordt gemeten hoe veilig burgers hun woonomgeving ervaren.

Dit wordt gemeten door middel van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek en door het Burgeronderzoek Parkstad Limburg. Het Burgeronderzoek vindt een keer in de twee jaar plaats onder circa 18.500 inwoners van Parkstad Limburg.

Deze gegevens worden op www.parkstad-limburg.buurtmonitor.nl ontsloten.