WhatsApp Buurtpreventie

Bij de Buurtpreventie WhatsApp gebruiken buurtbewoners een programma (App) op hun telefoon, genaamd WhatsApp, om verdachte situaties in hun wijk te signaleren. Ze maken een 'groep' aan en kunnen daarbinnen berichten naar elkaar sturen.

Het is een burgerinitiatief en dient als moderne vorm van buurtpreventie. Het doel van een BuurtWhatsApp is het zorgen voor meer ogen en oren in de buurt en biedt de mogelijkheid om verdachte omstandigheden, in de eigen woonomgeving, met elkaar te delen. Wettelijke toezichthouders, zoals politie en handhaving en toezichthouders, kunnen nu eenmaal niet overal tegelijk zijn. Door een BuurtWhatsApp kunnen burgers zelf een groot gebied in de gaten houden.

Gebruik BuurtWhatsApp

Als iemand binnen de groep een verdachte situatie of persoon signaleert, belt hij eerst 112 en stuurt daarna een bericht in de WhatsAppgroep. Zo ontvangt iedereen binnen de groep een melding. Iedereen is dus op de hoogte van verdachte situaties en is extra alert. Ondertussen kan de politie tot eventuele actie overgaan.

Wilt u weten of er al een actieve BuurtWhatsAppgroep is in uw buurt of wilt u meer informatie over het opzetten van een BuurtWhatsApp? Neem dan contact op met uw Wijkmanagers via gemeente@brunssum.nl.

Spelregels BuurtWhatsApp

1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar;
2. Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in Nederland
3. WhatsApp Buurtpreventie is een burgerinitiatief. (De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt)
4. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting:
S = Signaleer
A = Alarmeer 112
A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen
R = Reageer/Registreer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon De bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. (“zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon;
5. Laat door middel van een Whats-App bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen;
6. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke;
7. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig;
8. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken;
9. Gebruik deze Whats-App groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.

Aanvullende deelnemersvoorwaarden:
1. Het lid van de groep woont in de wijk van de groep;
2. Het niet houden aan de afspraken (kan) leiden tot verwijdering uit de groep;
3. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslissen de leden van de regiegroep in samenspraak met de politie en gemeente.