Waterklaar

Steeds vaker krijgen we te maken met extreme regenbuien of juist met extreme droogte. Wat kunt u doen om de gevolgen in te perken?

Door klimaatverandering krijgt Nederland vaker en heviger te maken met wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Klimaatadaptatie gaat over het inrichten van onze leefomgeving om ons zo goed mogelijk te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van klimaatverandering. Dit noemen we vaak klimaatbestendig maken. 

Het is goed te weten dat gemeenten samen met waterorganisaties allerlei maatregelen nemen om wateroverlast in uw wijk te voorkomen. Zij kunnen de overlast niet alléén oplossen. Alleen met uw hulp maken we het verschil! Met eenvoudige oplossingen maakt u bijvoorbeeld uw tuin 'Waterklaar'. Kijk op Waterklaar  voor meer informatie en handige tips om u uw woning klimaatbestendiger te maken.

Vanaf 1 juli 2024 is er een subsidieregeling voor het afkoppelen van regenwater, mits het college van B&W hier positief over besluit. Houd de website van Waterklaar  in de gaten als u straks in aanmerking wilt komen voor die regeling.

 

Hoe vang jij je regenwater op

 

Waterklaar Parkstad