Waterklaar

Steeds vaker krijgen we te maken met extreme regenbuien of juist met extreme droogte. Wat kunt u doen om de gevolgen in te perken?

Door klimaatverandering krijgt Nederland vaker en heviger te maken met wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Klimaatadaptatie gaat over het inrichten van onze leefomgeving om ons zo goed mogelijk te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van klimaatverandering. Dit noemen we vaak klimaatbestendig maken. 

Het is goed te weten dat gemeenten samen met waterorganisaties allerlei maatregelen nemen om wateroverlast in uw wijk te voorkomen. Zij kunnen de overlast niet alléén oplossen. Alleen met uw hulp maken we het verschil! Met eenvoudige oplossingen en een gunstige subsidieregeling maakt u bijvoorbeeld uw tuin 'Waterklaar'. Kijk hier voor meer informatie over de subsidieregeling afkoppeling regenwaterafvoer en andere maatregelen om u uw woning klimaatbestendiger te maken.

Waterklaar Parkstad