Mantelzorgwaardering 2020

Gemeente Brunssum wilt haar waardering en erkenning uitspreken voor de belangrijke rol die mantelzorgers vervullen. Bent u zorgvrager (hulpbehoevend) en woonachtig in Brunssum, dan kunt u voor uw mantelzorger de mantelzorgwaardering aanvragen.

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Mantelzorg is zorg die bovenop de normale dagelijkse zorg komt (zoals bijvoorbeeld zorg voor huishouden, zorg voor kinderen, etc). 

Geld en natura

De mantelzorgwaardering dient aangevraagd te worden door iemand die mantelzorg ontvangt, en die daarmee waardering wil tonen voor zijn of haar mantelzorger. Er kan voor maximaal twéé mantelzorgers worden aangevraagd. Indien u een waardering voor twee mantelzorgers aanvraagt, dan wordt de hoogte van de aangevraagde waardering gelijk verdeeld over de beide mantelzorgers.

De mantelzorgwaardering 2020 kent 2 vormen, in geld en in natura:

  1. degene die mantelzorg verleent, ontvangt een bedrag van 70 euro, en
  2. degene die mantelzorg verleent, krijgt voor 10 uur aan kleine klussen in en rondom het eigen huis (bijvoorbeeld tuinwerkzaamheden klein schilderwerk, opruimen garage/zolder, afvoeren van grof vuil, etc).

Het is mogelijk om één vorm van waardering aan te vragen, of beide.

Voorwaarden

De waardering is bedoeld voor mantelzorgers die, op het moment van de aanvraag, minstens 3 maanden en minstens 8 uur per week mantelzorg verlenen. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden: 

  • diegene voor wie de mantelzorger zorgt, woont in Brunssum;
  • de mantelzorger zelf hoeft niet in Brunssum te wonen bij aanvraag van de mantelzorgwaardering in geld (70 euro). Bij aanvraag van de waardering in natura (10 uur aan klussen) moet de mantelzorger wel in Brunssum wonen;
  • de mantelzorgwaardering kan maar één keer per kalenderjaar worden aangevraagd.
  • de mantelzorger is geregistreerd bij een Steunpunt Mantelzorg, in Parkstad of elders. Een kopie van het inschrijvingsbewijs moet tegelijk met de aanvraag ingediend worden.
  • de waardering 2020 is vóór 1 november 2020 aangevraagd.

Aanvraag indienen

Digitaal

De mantelzorgwaardering kunt u bij de gemeente Brunssum aanvragen via het digitale aanvraagformulier. Let op: voor het digitaal invullen heeft u DigiD nodig.

Aanvragen mantelzorgwaardering

Post

Het formulier kan tevens per post worden opgestuurd naar de gemeente Brunssum, afdeling Zorg, postbus 250, 6440 AG te Brunssum. Inleveren kan ook persoonlijk, bij het loket Sociaal Centraal (ingang ISD BOL, naast de gemeentewinkel op het Lindeplein in Brunssum). Het loket is op werkdagen geopend van 10.00 tot 12.00 uur.

Aanvraagformulier mantelzorgwaardering 2020 (pdf, 503 kb)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u telefonisch terecht bij de gemeente Brunssum, loket Sociaal Centraal, tel (045) 527 86 30. Bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur.