Mantelzorgwaardering 2024

Gemeente Brunssum wilt haar waardering en erkenning uitspreken voor de belangrijke rol die mantelzorgers vervullen. Bent u zorgvrager (hulpbehoevend) en woonachtig in Brunssum, dan kunt u voor uw mantelzorger de mantelzorgwaardering aanvragen.

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Mantelzorg is zorg die bovenop de normale dagelijkse zorg komt (zoals bijvoorbeeld zorg voor huishouden, zorg voor kinderen, etc). 

Geld en natura

De mantelzorgwaardering dient aangevraagd te worden door iemand die mantelzorg ontvangt, en die daarmee waardering wil tonen voor zijn of haar mantelzorger. Er kan voor maximaal twéé mantelzorgers worden aangevraagd. Indien u een waardering voor twee mantelzorgers aanvraagt, dan wordt de hoogte van de aangevraagde waardering gelijk verdeeld over de beide mantelzorgers.

De mantelzorgwaardering 2024 kent 2 vormen, in geld en in natura:

  1. degene die mantelzorg verleent, ontvangt een bedrag van 70 euro, en
  2. diegene die mantelzorg verleent, krijgt voor 10 uur aan kleine klussen in en rondom zijn of haar eigen huis (bijvoorbeeld tuinwerkzaamheden, opruimen garage/zolder, afvoeren van grof vuil, etc (maar géén huishoudelijke hulp));

Het is mogelijk om één vorm van waardering aan te vragen, of beide.

Voorwaarden

De waardering is bedoeld voor mantelzorgers die, op het moment van de aanvraag, minstens 3 maanden en minstens 8 uur per week mantelzorg verlenen. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden: 

  • diegene voor wie de mantelzorger zorgt, woont in Brunssum;
  • de mantelzorger zelf hoeft niet in Brunssum te wonen bij aanvraag van de mantelzorgwaardering in geld (70 of 35 euro). Bij aanvraag van de waardering in natura (10 of 5 uur aan klussen) moet de mantelzorger wel in Brunssum wonen;
  • de hulpvrager kan maar één keer per kalenderjaar de mantelzorgwaardering aanvragen.
  • de mantelzorger is geregistreerd bij een Steunpunt Mantelzorg, in Parkstad of elders. Een kopie van het inschrijvingsbewijs moet tegelijk met de aanvraag ingediend worden.
  • de waardering 2024 is vóór 1 januari 2025 aangevraagd.

Aanvraag indienen

Digitaal

De mantelzorgwaardering kunt u bij de gemeente Brunssum aanvragen via het digitale aanvraagformulier. Let op: voor het digitaal invullen heeft u DigiD nodig.

Aanvragen mantelzorgwaardering 2024

Post

Heeft u problemen met het uitprinten van onderstaand formulier, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente Brunssum (zie hieronder bij “Meer informatie”) en dan sturen wij het formulier per post naar u op. Het formulier kan dan per post worden geretourneerd naar de gemeente Brunssum, afdeling Zorg, postbus 250, 6440 AG te Brunssum.

Aanvraagformulier mantelzorgwaardering 2024 (pdf, 475 kb)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u telefonisch terecht bij de gemeente Brunssum, loket Sociaal Centraal, tel (045) 527 86 30. Bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur.