Mantelzorgwaardering

Gemeente Brunssum wilt haar waardering en erkenning uitspreken voor de belangrijke rol die mantelzorgers vervullen. Bent u zorgvrager (hulpbehoevend) en woonachtig in Brunssum, dan kan uw mantelzorger de mantelzorgwaardering aanvragen.

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de mantelzorgwaardering, als:

  • de persoon aan wie u mantelzorg verleent in Brunssum woont;
  • u langer dan 6 maanden en meer dan 4 uur per week mantelzorg verleent;
  • u geregistreerd bent bij het Steunpunt Mantelzorg Parkstad;

Aanvragen

De mantelzorgwaardering kan aan het eind van elk jaar worden aangevraagd. Hierover zal tijdig worden gecommuniceerd. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u telefonisch terecht bij het zorgloket van de gemeente Brunssum via 045-5278630 (op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur).