Herinrichting Bodemplein

De asfaltverharding van het Bodemplein én de verkeerslichten zijn sterk verouderd en moeten dringend vervangen worden. Daarom wil gemeente Brunssum het Bodemplein aanpakken.

Door de openstelling van de ‘Buitenring’ is de afgelopen jaren de hoeveelheid verkeer op het bodemplein sterk afgenomen. De kruising is dus veel minder druk dan vroeger. Door de afname van de hoeveelheid verkeer zijn er betere oplossingen mogelijk dan ‘gewoon’ nieuwe verkeerslichten plaatsen.

Het plan is om de huidige kruising te vervangen door twee nieuwe rotondes die samen een soort 8 vormen. Deze aanpassingen zijn bedoeld om de verkeersveiligheid te verbeteren. In het plan is een regenwaterbuffer opgenomen om op een duurzame manier met regenwater om te gaan. Dit filmpje geeft een goed beeld van hoe het er uit gaat zien. 

Rotondes

Rotondes zijn over het algemeen veiliger dan kruispunten met verkeerslichten. Ze bevorderen de veiligheid door een betere verkeersstroom, lagere snelheden, duidelijke voorrangsregels en bescherming van voetgangers en fietsers. Dat heeft misschien enige toelichting nodig:

Verkeersstroom:

Rotondes leiden het verkeer op een natuurlijke manier, waardoor de kans op botsingen tussen voertuigen die elkaar kruisen wordt verminderd.

Snelheid:

Rotondes dwingen lagere snelheden af, wat de kans op ernstige ongevallen vermindert en bestuurders meer reactietijd geeft. De maximale snelheid op rotondes dient conform de richtlijnen maximaal 35km/u te zijn.

Duidelijkheid:

Rotondes hebben duidelijke voorrangsregels, waardoor verwarring en botsingen worden voorkomen.

Minder ernstige ongevallen:

Eventuele ongevallen op een rotonde zijn vaak minder ernstig van aard dan die op kruispunten met verkeerslichten.

Efficiëntie:

Rotondes zorgen voor betere verkeersdoorstroming en verminderen opstoppingen, waardoor reistijden verkort worden en risicovol rijgedrag afneemt. Bovendien bieden ze betere zichtbaarheid, hebben aparte fiets- en voetpaden en vereisen dat automobilisten rekening houden met andere weggebruikers.

Resultaten inloopbijeenkomst op 7 september

Op donderdag 7 september 2023 vond een tweede inloopbijeenkomst met aanwonende plaats in ‘Gemeenschapshuis Concordia’. De feedback en positieve reacties zijn van groot belang om samen ervoor te zorgen dat het Bodemplein een aantrekkelijke en functionele ruimte wordt.
Wij hebben de aanbevelingen verwerkt in een derde versie van het schetsontwerp. Graag laten wij zien wat we gedaan hebben met onderstaande punten:

  • De parkeerplaatsen naast het Bodemplein, Prins Hendriklaan (ventweg) en Akerstraat zijn vervangen door enkel een plek om te kunnen laden en lossen. 
  • Het toevoegen van de dubbele oversteek tussen beide rotondes;
  • Het toevoegen van een twee-richtingen-fietspad tussen het ‘Mijnspoor fietspad’ en de dubbele oversteek tussen beide rotondes.
  • Het laten vervallen van een fietsoversteek nabij de kruising van de Joseph Haydnstraat;
  • Kleine aanpassingen in de gereserveerde ruimte voor de restafval/groenafvalcontainers;
  • Verdere uitwerking van de mijnlantaarn

Dubbele oversteek tussen beide rotondes

Het is een grote wens van de fietsersbond om tussen beide rotondes een fietsoversteek voor twee richtingen te realiseren. De oversteek wordt aangelegd, zoals deze nu verweven zit in de verkeerslichten. Het niet realiseren van deze dubbele oversteek kan mogelijk verkeerd gebruik van de overige oversteken in de hand werken. 

Het aantal fietsers dat gebruikt maakt van deze bestaande schuine oversteek is tijdens de spitsuren beperkt tot 1 per minuut (dit is te kwalificeren als zeer laag). Hoewel het aantal fietsers dat gebruik maakt van deze oversteek laag is, is het wel de drukste van alle fietsoversteken.

De fietsers bij deze dubbele oversteek hebben voorrang, maar het risico dat hierdoor wachtrijen ontstaan op de een van beide rotondes en het systeem vastloopt is door de lage intensiteit beperkt. Na aanleg van beide rotondes gaan wij de situatie met de fietsers nauwlettend volgen.

Digitale tekeningen 

De nieuwe tekeningen zijn digitaal te bekijken. Download de tekening van het Bodemplein.

Start werkzaamheden 

De aangepaste tekeningen worden nu verder uitgewerkt tot een werkbeschrijving en werktekeningen. Hierna volgt een aanbestedingsproces om een geschikte aannemer te selecteren. 

Zodra de aannemer gekozen is, stelt deze de concrete werkplanning op. De aannemer informeert omwonenden over de exacte startdatum en de fasering van de werkzaamheden. Naar verwachting zullen de werkzaamheden medio april 2024 van start gaan. 

Heeft u vragen?

Mocht u vooraf vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.
•    Via e-mail. Stuur uw bericht naar de projectleider van de gemeente Brunssum, dhr. thom.janssen@brunssum.nl
•    Liever telefonisch? Dat kan ook. Thom Janssen is tijdens kantooruren te bereiken via 045 – 527 85 55.