Herinrichting Bodemplein

De asfaltverharding van het Bodemplein én de verkeerslichten zijn sterk verouderd en moeten dringend vervangen worden. Daarom pakt gemeente Brunssum het Bodemplein aan. De werkzaamheden zijn gepland vanaf 11 maart 2024 t/m 19 juli 2024.

Door de openstelling van de ‘Buitenring’ is de afgelopen jaren de hoeveelheid verkeer op het bodemplein sterk afgenomen. De kruising is dus veel minder druk dan vroeger. Door de afname van de hoeveelheid verkeer zijn er betere oplossingen mogelijk dan ‘gewoon’ nieuwe verkeerslichten plaatsen.

De huidige kruising wordt vervangen door twee nieuwe rotondes die samen een soort 8 vormen. Deze aanpassingen zijn bedoeld om de verkeersveiligheid te verbeteren. In het plan is een regenwaterbuffer opgenomen om op een duurzame manier met regenwater om te gaan. Dit filmpje geeft een goed beeld van hoe het er uit gaat zien. 

Rotondes

Rotondes zijn over het algemeen veiliger dan kruispunten met verkeerslichten. Ze bevorderen de veiligheid door een betere verkeersstroom, lagere snelheden, duidelijke voorrangsregels en bescherming van voetgangers en fietsers. Dat heeft misschien enige toelichting nodig:

Verkeersstroom:

Rotondes leiden het verkeer op een natuurlijke manier, waardoor de kans op botsingen tussen voertuigen die elkaar kruisen wordt verminderd.

Snelheid:

Rotondes dwingen lagere snelheden af, wat de kans op ernstige ongevallen vermindert en bestuurders meer reactietijd geeft. De maximale snelheid op rotondes dient conform de richtlijnen maximaal 35km/u te zijn.

Duidelijkheid:

Rotondes hebben duidelijke voorrangsregels, waardoor verwarring en botsingen worden voorkomen.

Minder ernstige ongevallen:

Eventuele ongevallen op een rotonde zijn vaak minder ernstig van aard dan die op kruispunten met verkeerslichten.

Efficiëntie:

Rotondes zorgen voor betere verkeersdoorstroming en verminderen opstoppingen, waardoor reistijden verkort worden en risicovol rijgedrag afneemt. Bovendien bieden ze betere zichtbaarheid, hebben aparte fiets- en voetpaden en vereisen dat automobilisten rekening houden met andere weggebruikers.

Resultaten inloopbijeenkomst op 7 september

Op donderdag 7 september 2023 vond een tweede inloopbijeenkomst met aanwonende plaats in ‘Gemeenschapshuis Concordia’. De feedback en positieve reacties zijn van groot belang om samen ervoor te zorgen dat het Bodemplein een aantrekkelijke en functionele ruimte wordt.
Wij hebben de aanbevelingen verwerkt in een derde versie van het schetsontwerp. Graag laten wij zien wat we gedaan hebben met onderstaande punten:

  • De parkeerplaatsen naast het Bodemplein, Prins Hendriklaan (ventweg) en Akerstraat zijn vervangen door enkel een plek om te kunnen laden en lossen. 
  • Het toevoegen van de dubbele oversteek tussen beide rotondes;
  • Het toevoegen van een twee-richtingen-fietspad tussen het ‘Mijnspoor fietspad’ en de dubbele oversteek tussen beide rotondes.
  • Het laten vervallen van een fietsoversteek nabij de kruising van de Joseph Haydnstraat;
  • Kleine aanpassingen in de gereserveerde ruimte voor de restafval/groenafvalcontainers;
  • Verdere uitwerking van de mijnlantaarn

Dubbele oversteek tussen beide rotondes

Het is een grote wens van de fietsersbond om tussen beide rotondes een fietsoversteek voor twee richtingen te realiseren. De oversteek wordt aangelegd, zoals deze nu verweven zit in de verkeerslichten. Het niet realiseren van deze dubbele oversteek kan mogelijk verkeerd gebruik van de overige oversteken in de hand werken. 

Het aantal fietsers dat gebruikt maakt van deze bestaande schuine oversteek is tijdens de spitsuren beperkt tot 1 per minuut (dit is te kwalificeren als zeer laag). Hoewel het aantal fietsers dat gebruik maakt van deze oversteek laag is, is het wel de drukste van alle fietsoversteken.

De fietsers bij deze dubbele oversteek hebben voorrang, maar het risico dat hierdoor wachtrijen ontstaan op de een van beide rotondes en het systeem vastloopt is door de lage intensiteit beperkt. Na aanleg van beide rotondes gaan wij de situatie met de fietsers nauwlettend volgen.

Digitale tekeningen 

De nieuwe tekeningen zijn digitaal te bekijken. Download de tekening van het Bodemplein.

Start werkzaamheden 

De werkzaamheden zijn gepland vanaf 11 maart 2024 t/m 19 juli 2024. We doen altijd ons best om overlast tot een minimum te beperken, maar tijdens de werkzaamheden kunt u wat hinder ondervinden van stof, geluid, trillingen, werkverkeer en de omleiding. Wij vragen om uw begrip hiervoor. 

Waar kan ik meer informatie krijgen? 

Op donderdagavond 29 februari  vindt er een bewoners-/ informatieavond plaats om u verder te informeren en om eventuele vragen te beantwoorden. Tussen 18:30 uur en 20:00 uur kunt u vrij inlopen voor het verkrijgen van informatie en/of het stellen van vragen. De avond zal plaatsvinden in Gemeenschapshuis Concordia, Prins Hendriklaan 386 Brunssum.

We houden u via de BouwApp op de hoogte van de planning, de werkzaamheden en de omleidingen. Daar kunt u ook al uw vragen en meldingen kwijt. Scan de QR-code op deze pagina om de App te downloaden. 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u op woensdagmiddag van 15:00 tot 17:00 terecht bij onze omgevingsmanager Danielle Schols voor al uw vragen. De locatie van het inlooppunt is Rumpenerstraat 90 Brunssum en u kunt vanaf 14 maart elke woensdag terecht. 

Kom ik nog bij mijn huis of bedrijf? 

Uw woning en bedrijf blijft te allen tijde te voet en met de fiets aan de hand bereikbaar. Ook nood- en hulpdiensten kunnen uw woning of bedrijf 24/7 bereiken en de afvalinzameling/ het openbaarvervoer gaat door zoals u gewend bent met hulp van onze medewerkers. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid met tijdelijke bebording. 

Wijzigingen omtrent uitvoering

Tijdens onze werkzaamheden kunnen er onvoorziene omstandigheden optreden. Mochten deze omstandigheden invloed hebben op de planning, wordt u tijdig geïnformeerd.  

Contactpersoon

Heeft u toch nog vragen of heeft u meer informatie nodig? Neem dan tijdens kantooruren contact op met onze omgevingsmanager Daniëlle Schols 06-41271825 of via e-mail: dschols@heijmans.nl.

Ook kunt u contract opnemen met projectleider van de gemeente Brunssum de heer Thom Janssen, op kantooruren te bereiken via 045 – 527 85 55.

Op de hoogte blijven van het project? Maak dan gebruik van de Heijmans BouwApp

De Heijmans BouwApp kunt u gratis downloaden via de Google Play store of Apple App store. U vindt het project onder de naam:  Bodemplein en Asfaltonderhoud Brunssum

Om de Heijmans BouwApp te installeren kunt u de QR-code hieronder scannen of in uw app store de zoekterm Heijmans BouwApp invoeren.

1.    Klik op "installeren".
2.    Klik vervolgens op "Openen".
3.    De BouwApp vraagt of de locatie van het apparaat (uw telefoon) mag worden geopend, dit kunt u naar eigen inzicht weigeren of toestaan.
4.    Gebruikerslicentie: klik op Akkoord.
5.    Vervolgens kunt u bovenin bij het vergrootglas het project Bodemplein en Asfaltonderhoud Brunssum opzoeken.
6.    U bent nu op de pagina van dit project. Klik vervolgens op het sterretje bovenin "Volgen".
7.    Klik vervolgens aan in welke doelgroep u valt.
8.    Als er updates (nieuwe berichten) zijn, krijgt u hier nu automatisch van een melding van.
 

Bouwapp Heijmans