Adviesraad Duurzaamheid

Brunssum richt een Adviesraad Duurzaamheid op. Hierin zitten inwoners van Brunssum met een visie op duurzaam wonen en leven in Brunssum.

De gemeente Brunssum werkt mee aan een duurzamere wereld, omdat we ook de generaties ná ons een prettige leefomgeving gunnen. Daar zijn we nu mee aan de slag, want de veranderingen in ons klimaat en het milieu gaan snel.Bovendien zijn hier op internationaal en nationaal niveau afspraken over gemaakt. Onder andere in het Klimaatakkoord, waar ook wij ons steentje aan bijdragen.

Gebruik maken van expertise van Brunssumers

In Brunssum zetten we onze schouders eronder. Als gemeente pakken we al veel zaken op. De meeste stappen die we gaan zetten zijn nieuw. Daar kunnen we meer denkkracht bij gebruiken. Zeker van de mensen om wie het bij ons draait; de Brunssumers!
Bent u een Brunssumer of woont u in de regio? Denkt u graag na over hoe we de wereld en ons eigen Brunssum duurzamer kunnen maken? Heeft u kennis van verduurzamingstechnieken zoals zonne-energie of energiebesparing? Wilt u zich sterk maken tegen energiearmoede, heeft u ideeën met betrekking tot circulariteit of houdt u zich graag bezig met de kwaliteitsborging van de prestaties waar de gemeente samen met de inwoners naar toe gaat werken? Mogen we dan een beroep op u doen? 

Adviesraad Duurzaam Brunssum in oprichting

De adviesraad adviseert het college en behandelt beleid en onderwerpen die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling in de gemeente Brunssum. De Adviesraad Duurzaam Brunssum draagt bij aan de realisatie van beleid en plannen op het terrein van de doelstellingen in het klimaatakkoord en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Met deze doelen willen zij een duurzame wereld voor iedereen bereiken, waarin niemand wordt buitengesloten. De doelen gelden voor alle landen en voor alle mensen. De duurzame doelen verbinden iedereen, van overheid tot bedrijfslevenen en van individuele burgers tot burgerinitiatieven.

De Adviesraad Duurzaamheid is een onafhankelijk orgaan dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan de gemeente over duurzaamheid en duurzame ontwikkelingen. Het is een officieel orgaan waarvan de leden worden geïnstalleerd door het college van Burgemeester en Wethouders. De eerste groep van minimaal zes leden werven wij zelf. Daarna is dat aan de Adviesraad.

Vergoeding

De leden van de adviesraad ontvangen een vergoeding van € 91,28 per persoon per bezochte vergadering van de adviesraad. Dat zijn er maximaal tien per jaar. 

Meteen enthousiast?

Heeft u de nodige kennis en/of ervaring m.b.t. duurzaamheid en is een rol in de Adviesraad Duurzaam Brunssum echt iets voor u? Laat ons dan in maximaal 100 woorden weten waarom u de juiste kandidaat voor ons bent. Stuur uw reactie uiterlijk zondag 10 maart 2024 per e-mail naar leon.moureau@brunssum.nl

Eerst meer weten? Lees dan de officiële verordening.