Projecten

Benieuwd naar andere projecten in het hart van Brunssum? Of het nu gaat om woningbouw, vergroening of mobiliteit, je vindt er hier meer over.

  • Nieuwe woningen

    Er wordt in de komende jaren flink gebouwd in en rond het centrum van Brunssum. Neem alvast een kijkje wat er allemaal op stapel staat.

  • Mobiliteitsplan 2021-2030

    De wereld verandert en verkeer en mobiliteit veranderen mee. Klimaatopgaven, technologische ontwikkelingen, vergrijzing en ontgroening zorgen ervoor dat er andere keuzes op het gebied van verkeer moeten en kunnen worden gemaakt. Met het mobiliteitsplan streeft Brunssum naar een optimale leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Brunssum, ook voor de langere termijn.

  • Ontwikkellocatie Lindeplein

    Aan het levendige Lindeplein in Brunssum zijn diverse bestaande horecapanden te vinden. Eet- en drinkgelegenheden, een cultureel centrum en terrassen. Maar er ligt ook nog een tot op heden ongebruikte kans: het al enige jaren braakliggende terrein van de oude ‘Brikke Oave’. De gemeente heeft een eerste selectie gemaakt van ontwikkelaars die zich hebben ingeschreven om het terrein te gaan ontwikkelen. In de komende maanden volgt een tweede stap in het selecteren van de uiteindelijke ontwikkelaar.