Mobiliteitsplan 2022-2032

De wereld verandert en verkeer en mobiliteit veranderen mee. Klimaatopgaven, technologische ontwikkelingen, vergrijzing en ontgroening zorgen ervoor dat er andere keuzes op het gebied van verkeer moeten en kunnen worden gemaakt. Met het mobiliteitsplan streeft Brunssum naar een optimale leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Brunssum, ook voor de langere termijn.

  • Nieuw mobiliteitsplan

    01 februari 2023

    De gemeente Brunssum werkt aan een nieuw mobiliteitsplan. In dit plan legt de gemeente keuzes op het gebied van verkeer en vervoer voor de toekomst vast. In augustus 2021 konden inwoners een bijdrage leveren aan dit mobiliteitsplan.

  • OV-Overstapstation Brunssum Centrum

    Brunssum is een belangrijke schakel in het noordoosten van het Openbaar vervoer (OV) netwerk in Parkstad en krijgt een nieuw regionaal knooppunt voor het OV.