Gevonden en verloren voorwerpen

Iets gevonden in de gemeente

Heeft u iets gevonden in deze gemeente? Doe hier dan aangifte van bij de gemeente. De gemeente registreert uw aangifte en bekijkt of uw aangifte overeenkomt met een aangifte van een verloren voorwerp.

U mag zelf kiezen of u het gevonden voorwerp thuis bewaart (minimaal 1 jaar) of het afgeeft aan de balie van het gemeentehuis.

Als wij gevonden voorwerpen bewaren, dan doen we dat 3 maanden bij voorwerpen met een waarde onder de € 450,00. Voorwerpen met een hogere waarde bewaren we 1 jaar.

Iets verloren in de gemeente

Bent u iets in deze gemeente verloren? Doe hier dan aangifte van bij de gemeente. De gemeente registreert uw aangifte en bekijkt of uw aangifte overeenkomt met een aangifte van gevonden voorwerp.

Wordt er bij de gemeente iets gevonden dat voldoet aan de beschrijving van uw verloren voorwerp, dan nemen wij contact met u op om te zorgen dat het voorwerp weer bij u terug komt.

Verloren paspoort, identiteitskaart of rijbewijs

Wilt u uw verloren document vernieuwen dan hoeft u niet meer eerst naar de politie, u kunt meteen naar de gemeente. U legt dan een verklaring van vermissing van uw reisdocument of rijbewijs af. Deze verklaring maakt het document ongeldig. Als u het document eventueel terugvindt, kan de vermissing niet meer worden teruggedraaid en moet u het teruggevonden document inleveren.

Ook als u ervoor kiest om geen nieuw document aan te vragen kunt u een verklaring van vermissing afleggen. Dit om te voorkomen dat er misbruik van uw document kan worden gemaakt.