Melding doen

Dit kan via:

  • Het meldingsformulier
  • Telefoonnummer  045 527 85 55 (voor spoedeisende zaken ook bereikbaar buiten kantooruren).

Denk hierbij meldingen, klachten en opmerkingen over:

  • Het onderhoud van bermen en fietspaden
  • Het niet veilig zijn van een speeltoestel
  • Overlast door zwerfafval
  • Overlast door hondenpoep
  • Een kapotte stoeptegel
  • Overvolle afvalbak

Andere meldingen

Bij de gemeente kunt u ook nog de volgende zaken melden:

De volgende zaken meldt u bij andere organisaties:

Wat? Waar?
AWACS Website Klachten Informatie Centrum Luchtverkeer
Afvalinzameling Website van RD4
Bezwaar gemeentelijke belastingen Website van BSGW
Storing water Website van WML
Storing gas en elektriciteit Website van Enexis
Storing openbare verlichting Website van Spie
Milieuklacht Klachtenwebsite van de Provincie Limburg
Klacht over de sociale dienst (ISDBOL) Website van ISDBOL
Jeugdvertrouwenspersoon Website van AKJ
Aangifte doen Website van de politie
Misdaad anoniem melden Website van meld misdaad anoniem
Melding van discriminatie Website van de Anti-Discriminatie-Voorziening Limburg
Melding van dierenleed/dierenmishandeling Website van de Dierenbescherming