bewonersbrief fase 3 asfaltonderhoud BrunssumAANKONDIGING WERKZAAMHEDENAfbeelding 1


src="/inwoner/verkeer/Wegwerkzaamheden/Groot_onderhoud_aan_asfalt/bewonersbrief_fase_3_asfaltonderhoud_Brunssum.std?subobjectname=dsimg__c9d81c2e.png"

Contactpersoon


D.A.M.E. Schols
Datum


21-03-2023

Onderwerp


Asfaltonderhoud Akerstraat Brunssum

Ons kenmerk


G.024693

Afbeelding 2

Beste bewoners en ondernemers,


Met deze brief willen wij u informeren over de geplande onderhoudswerkzaamheden aan de Akerstraat Fase . De werkzaamheden worden uitgevoerd door Heijmans Infra in opdracht van de gemeente Brunssum.


Wat gaat er gebeuren?
In de Akerstraat wordt de asfaltverharding vervangen. Over deze plannen bent u medio 2023 geïnformeerd door de gemeente Brunssum en het ontwerp kunt u nog steeds bekijken op de website src="/inwoner/verkeer/Wegwerkzaamheden/Groot_onderhoud_aan_asfalt/bewonersbrief_fase_3_asfaltonderhoud_Brunssum.std?subobjectname=dsimg__79e75645.png"www.brunssum.nl/grootasfaltonderhoudWanneer gaan wij aan de slag?
De werkzaamheden aan Akerstraat starten op maandag 25 maart 2024. We werken eerst van het Bodemplein tot aan de rotonde met de Rembrandstraat. Dit stuk wordt volledig afgesloten voor het doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid zodat de werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden. De werkzaamheden duren 3 weken, tot 12 april.


We doen altijd ons best om overlast tot een minimum te beperken, maar tijdens de werkzaamheden kunt u wat hinder ondervinden van stof, geluid, trillingen, werkverkeer en de omleiding. Wij vragen om uw begrip hiervoor.


Waar kan ik meer informatie krijgen?

We houden u via de BouwApp op de hoogte van de planning, de werkzaamheden en de omleidingen. Daar kunt u ook al uw vragen en meldingen kwijt. Op de andere zijde van deze brief vindt u hoe u deze kunt downloaden.


Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u op woensdagmiddag van 15:00 tot 17:00 terecht bij onze omgevingsmanager Danielle Schols voor al uw vragen. De locatie van het inlooppunt is Rumpenerstraat 90 Brunssum en u kunt vanaf 27 maart elke woensdag terecht.


Kom ik nog bij mijn huis of bedrijf?

We delen het werk op in kleine stukjes (fases), om de overlast te beperken.

Op maandag 25 maart, dinsdag 26 maart en op maandag 8 april en dinsdag 9april is de gehele straat niet bereikbaar omdat er op die dagen asfalt weggehaald en/of aangebracht wordt.


Op alle overige dagenkunnen de bewoners aan de kant van huisnummer 4 t/m 78 WELbij hun woning parkeren. Aan de kant van huisnummer 1 t/m 91 kunnen bewoners NIET bij hun woning parkeren.

We willen u vriendelijk vragen om de auto aanstaande maandag voor 07.00 uur weg te zetten omdat dan de werkzaamheden beginnen.


Uw woning en bedrijf blijft te allen tijde te voet en met de fiets aan de hand bereikbaar. Ook nood- en hulpdiensten kunnen uw woning of bedrijf 24/7 bereiken en de afvalinzameling gaat door zoals u gewend bent met hulp van onze medewerkers. Busverkeer kan, tijdens de werkzaamheden doorrijden. Het doorgaand verkeer zal, waar nodig, worden omgeleid met tijdelijke bebording.


Wijzigingen omtrent uitvoering

Tijdens onze werkzaamheden kunnen er onvoorziene omstandigheden optreden. Mochten deze omstandigheden invloed hebben op de planning, wordt u tijdig geïnformeerd.

Contactpersoon

Heeft u nog vragen of heeft u meer informatie nodig? Neem dan tijdens kantooruren contact op met onze omgevingsmanager Daniëlle Schols 06-41271825 of via mail (dschols@heijmans.nl). Ook kunt u contact opnemen met projectleider van de gemeente Brunssum de heer Thom Janssen, op kantooruren te bereiken via 045 – 527 85 55


Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.


Met vriendelijke groet,

Heijmans Infra B.V.Op de hoogte blijven van het project? Maak dan gebruik van de Heijmans BouwApp!!


De Heijmans BouwApp kunt u gratis downloaden via de Google Play store of Apple App store. U vindt het project onder de naam: Bodemplein en Asfaltonderhoud Brunssum


Om de Heijmans BouwApp te installeren kunt u de QR-code hieronder scannen of in uw app store de zoekterm Heijmans BouwApp invoeren.


  1. Klik op "installeren".

  2. Klik vervolgens op "Openen".

  3. De BouwApp vraagt of de locatie van het apparaat (uw telefoon) mag worden geopend, dit kunt u naar eigen inzicht weigeren of toestaan.

  4. Gebruikerslicentie: klik op Akkoord.

  5. Vervolgens kunt u bovenin bij het vergrootglas het project Bodemplein en Asfaltonderhoud Brunssum opzoeken.

  6. U bent nu op de pagina van dit project. Klik vervolgens op het sterretje bovenin "Volgen".

  7. Klik vervolgens aan in welke doelgroep u valt.

  8. Als er updates (nieuwe berichten) zijn, krijgt u hier nu automatisch van een melding van.
Afbeelding 3Heijmans Infra B.V., Regio Zuid

Breinderveldweg 15, 6365 CM  Schinnen  Postbus 1007, 6160 BA  Geleen  Nederland

Telefoon +31 (0)46 423 57 77  Fax +31 (0)46 475 55 45  E-mail wegenzuid@heijmans.nl  www.heijmans.nl

ING Bank 67.53.16.316 (IBAN NL88 INGB 0675 3163 16, BIC INGBNL2A)

Handelsregister 18124067  BTW NL.0078.37.185.B.01