Groot onderhoud aan asfalt

In maart start de gemeente Brunssum met asfaltonderhoud aan de N276, de Karel Doormanstraat en de Akerstraat . Uit een grondige inspectie is gebleken dat de asfaltverharding van deze wegen sterk verouderd is en dringend vervangen moet worden.

Wat zijn de plannen?

Het belangrijkste doel van het onderhoud is uiteraard het vervangen van de verouderde asfaltverharding op de wegen N276, Karel Doormanstraat en Akerstraat. Daarnaast verdwijnt in de Akerstraat de middenberm. Deze middenberm blijkt bij onderhoud en calamiteiten erg onhandig te zijn en draagt niet bij aan de veiligheid van de Akerstraat. Het verwijderen van de middenberm creëert ook ruimte voor parkeerplaatsen aan de oneven zijde van de straat, waardoor de parkeerproblemen daar afnemen. De indeling van de wegen N276 en Karel Doormanstraat blijft onveranderd na de werkzaamheden.
Het gedetailleerde ontwerp van de drie wegen kunt u downloaden.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd in een aantal fases (of stukken), zie onderstaande afbeelding. Op 25 maart start de derde fase, de weg is dan tijdelijk afgesloten. Voor meer praktische details kunt u hier de bewonersbrief downloaden. 

fasering

We doen altijd ons best om overlast tot een minimum te beperken, maar tijdens de werkzaamheden kunt u wat hinder ondervinden van stof, geluid, trillingen, werkverkeer en de omleiding. Wij vragen om uw begrip hiervoor. 

Kom ik nog bij mijn huis of bedrijf? 

Uw woning en bedrijf blijft te allen tijde te voet en met de fiets aan de hand bereikbaar. Ook nood- en hulpdiensten kunnen uw woning of bedrijf 24/7 bereiken en de afvalinzameling gaat door zoals u gewend bent met hulp van onze medewerkers. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid met tijdelijke bebording. 

Wijzigingen omtrent uitvoering

Tijdens onze werkzaamheden kunnen er onvoorziene omstandigheden optreden. Mochten deze omstandigheden invloed hebben op de planning, wordt u tijdig geïnformeerd.  

Contactpersoon

Heeft u nog vragen of heeft u meer informatie nodig? Neem dan tijdens kantooruren contact op met onze omgevingsmanager Daniëlle Schols 06-41271825 of via e-mail dschols@heijmans.nl. Ook kunt u contract opnemen met projectleider van de gemeente Brunssum de heer Thom Janssen, op kantooruren te bereiken via 045 – 527 85 55. 

Op de hoogte blijven van het project? Maak dan gebruik van de Heijmans BouwApp!!

De Heijmans BouwApp kunt u gratis downloaden via de Google Play store of Apple App store. U vindt het project onder de naam:  Asfaltonderhoud Brunssum N276 e.o. Om de Heijmans BouwApp te installeren kunt u de QR-code hieronder scannen of in uw app store de zoekterm Heijmans BouwApp invoeren.


Bouwapp Heijmans