Groot onderhoud aan asfalt

In oktober start de gemeente Brunssum met asfaltonderhoud aan de N276, de Karel Doormanstraat en de Akerstraat . Uit een grondige inspectie is gebleken dat de asfaltverharding van deze wegen sterk verouderd is en dringend vervangen moet worden.

Wat zijn de plannen?

Het belangrijkste doel van het onderhoud is uiteraard het vervangen van de verouderde asfaltverharding op de wegen N276, Karel Doormanstraat en Akerstraat. Daarnaast verdwijnt in de Akerstraat de middenberm. Deze middenberm blijkt bij onderhoud en calamiteiten erg onhandig te zijn en draagt niet bij aan de veiligheid van de Akerstraat. Het verwijderen van de middenberm creëert ook ruimte voor parkeerplaatsen aan de oneven zijde van de straat, waardoor de parkeerproblemen daar afnemen. De indeling van de wegen N276 en Karel Doormanstraat blijft onveranderd na de werkzaamheden.
Het gedetailleerde ontwerp van de drie wegen kunt u downloaden.

Start werkzaamheden

Momenteel loopt het aanbestedingsproces om een geschikte aannemer te selecteren. Zodra de aannemer gekozen is, stelt deze de concrete werkplanning op. De aannemer informeert omwonenden over de exacte startdatum en de fasering van de werkzaamheden. U kunt deze informatie te zijner tijd ook op www.brunssum.nl/grootasfaltonderhoud vinden.