Kwaliteitskader en stimuleringsregelingen voor centrum Brunssum

Op 21 december 2021 werd het Stedenbouwkundig Kwaliteitskader én gelijktijdig de Stimuleringsverordening voor nieuw ondernemerschap, bedrijfsverplaatsing en gevelrenovatie in het centrumgebied van Brunssum vastgesteld. Daarmee zet de gemeente weer twee stappen richting een zichtbare verbetering van het centrumgebied.

Het Stedenbouwkundig Kwaliteitskader laat op een inspirerende manier zien hoe het centrum aan kwaliteit en beleving kan winnen, zoals dat in de centrumvisie beschreven staat. Een gewenst eindbeeld van een centrum dat bijvoorbeeld klimaat robuust is, voor jong en oud aantrekkelijk is en waar alle nationaliteiten zich thuis voelen. Het geeft letterlijk een beeld van hoe het centrum er uit kan gaan zien. Alle partijen die actief (gaan) zijn binnen het centrum weten hiermee op welk kwaliteitsniveau de gemeente in de komende jaren rekent bij het ontwikkelen van plannen.

Stimuleringsregelingen

De stimuleringsverordening bestaat uit verschillende regelingen die ondernemers financieel helpen om dat gewenste kwaliteitsniveau ook te bereiken. Er zijn vijf regelingen.
Een regeling is gericht op het aantrekken van nieuwe ondernemers in het centrumgebied op het vlak van winkels, maar ook horeca en leisure. 
Dienstverlenende en consumentverzorgende ondernemers (zoals bijvoorbeeld kappers of makelaars), ziet de gemeente graag in de aanloopstraten. Daarom is er een regeling voor nieuwe ondernemers die zich willen vestigen in zo’n aanloopstraat. En er is een regeling voor bestaande ondernemers die hun zaak graag willen verplaatsen van het centrum naar een aanloopstraat.
Vanuit de centrumvisie, ziet de gemeente ook graag meer horeca op het Lindeplein. Ook daar is dus een stimuleringsregeling voor gemaakt. Tenslotte is er een gevelrenovatiesubsidie die het aantrekkelijk maakt voor pandeigenaren en ondernemers om aan de slag te gaan met de gevel, zodat die op het -in het Stedenbouwkundig Kwaliteitskader- gewenste niveau komt.

Aan de slag

Met het Stedenbouwkundig Kwaliteitskader, wordt aan ondernemers en aan planontwikkelaars een kader geboden waar zij –ieder op hun eigen wijze- mee aan de slag kunnen. De financiële stimuleringsregelingen vergroten de mogelijkheid voor ondernemers om invulling te kunnen geven aan de kansen die zij voor hun zaak zien binnen de ontwikkeling van het centrum van Brunssum.