Meer weten

Alle ontwikkelingen in het centrum hebben een stevige basis in de -door de gemeenteraad vastgestelde- Centrumvisie en het bijbehorende Uitvoeringsplan. Natuurlijk zijn er ook andere beleidsstukken en onderzoeken. Als je de details wilt weten, dan staan hier de documenten.